Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014 mới nhất

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật xây dựng mới nhất bao gồm một số điều sửa đổi Luật xây dựng 2003 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật Xây dựng 2014 đã quy định cụ thể cho nhà ở riêng lẻ, công trình không theo tuyến, công trình theo tuyến, công trình tôn giáo, công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình quảng cáo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1.009,5 KB

Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Giá dịch vụ nhà chung cư tại Hà Nội tối đa 16.500 đồng/m2

Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Phát hành: Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo khung giá dịch vụ chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 285 KB

Mức giá giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2017 Mức giá giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2017 Bảng giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội và Tp.HCM mới nhất

Mức giá giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016, về giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và UBND TP.HCM ban hành mức giá trông giữ ô tô, xe máy năm 2017 ở TP.HCM. Mời các bạn tham khảo mức giá giữ xe tại hai TP lớn này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1.022 KB

Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Tổn thất được loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm đầu tư xây dựng

Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 329/2016/TT-BTC ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 601 KB

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 819 KB

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 Quy định về việc sử dụng đất mới nhất

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý, sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,3 MB

Thông tư 27/2016/TT-BXD về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản Thông tư 27/2016/TT-BXD về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản Cách điền Biểu mẫu Thông tin về giá giao dịch các BĐS

Thông tư 27/2016/TT-BXD về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư 27/2016/TT-BXD quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 871 KB

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 2017

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD. Nội dung cụ thể là: Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 449 KB

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Quy định điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 264 KB

Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhiều loại hình nhà, đất Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhiều loại hình nhà, đất Từ 01/01/2017, miễn nộp lệ phí trước bạ với nhiều loại hình nhà, đất

Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhiều loại hình nhà, đất
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Kể từ ngày 1/1/2017, hàng loạt loại hình nhà, đất và hàng hóa khác được miễn lệ phí trước bạ theo Thông tư 301/2016/TT-BTC mà Bộ Tài chính đã ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 234 KB
Có tất cả 410 tài liệu.