Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
147 KB 21/07/2015 10:45:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Sum trong Excel.
Xem thêm các thông tin về Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

Tài liệu học Excel

Xem thêm