Văn khấn cúng giỗ Tổ ngành Xây dựng

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Văn khấn cúng giỗ Tổ ngành Xây dựng 77,9 KB 30/01/2018 8:47:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Lễ cúng Tổ ngành xây dụng bao gồm mâm cúng, lễ vật cách cúng và bài văn khấn Tổ thợ xây sau đây cho các bạn cùng tham khảo chi tiết bài cúng tổ nghề thợ nề, thợ xây cùng lễ vật cúng mà chúng tôi chuẩn bị
Xem thêm các thông tin về Văn khấn cúng giỗ Tổ ngành Xây dựng
Văn khấn cổ truyền Xem thêm