Học MS Excel 2013 bài 44: Hàm SECOND

Cách sử dụng hàm SECOND trong Excel

Hàm SECOND trong Excel giúp bạn lấy giá trị giây trong một đơn vị thời gian. Nếu như ở bài trước để lấy giá trị phút bạn dùng hàm MINUTE, lấy giá trị giờ bạn dùng hàm HOUR. Thì ở bài viết này bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách dùng hàm SECOND.

Học MS Excel 2013 bài 43: Hàm HOUR

Trong Excel hỗ trợ rất nhiều hàm về ngày tháng và thời gian. Khi bạn nhập một giá trị không hợp lý thì nó sẽ chuyển về kiểu text. Vì vậy làm việc với giá trị thời gian bạn rất cần để ý đến tính hợp lý của dữ liệu. Bài viết sau VnDoc xin giới thiệu đến các bạn hàm SECOND trong Excel, giúp lấy giá trị giây trong một đơn vị thời gian.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM SECOND TRONG EXCEL

Cú pháp:=SECOND (serial_number)

  • Trong đó: Serial_number bắt buộc phải có. Là thời gian chứa số giây bạn muốn tìm. Có thể là giá trị thời gian hoặc giá trị thập phân.
  • Chức năng: Trả về phần giây của giá trị thời gian. Có dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Ta có bảng dữ liệu:

Cách sử dụng hàm SECOND trong Excel

Yêu cầu trả về phần giây của biểu thức thời gian Time. Sử dụng hàm SECOND cho ô kết quả D5. Công thức D5=SECOND(A5). Ta có kết quả trả về:

Cách sử dụng hàm SECOND trong Excel

Copy công thức cho ô còn lại. Ta được kết quả:

Cách sử dụng hàm SECOND trong Excel

- Giải thích giá trị 0.11. Biểu thức thời gian cũng có thể biểu diễn bằng số 1 = 24 giờ. Ta có 0.11 là 11/100 của 24 giờ. Kết quả sẽ thu được như ta thấy ở trên.

Bài viết giới thiệu cho các bạn về hàm SECOND với chức năng trả về giá trị giây của biểu thức thời gian, trong trường hợp bạn cần giá trị giây của biểu thức thời gian cho các yêu cầu nào đó.

Đánh giá bài viết
1 419
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm