Cách chọn cá chép chuẩn nhất để cúng ông Công, ông Táo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Lễ vật cúng ông Công ông Táo thường được các gia đình chuẩn bị rất chu toàn, từ đồ hương hoa, vàng mã, hoa tươi, văn khấn ông Táo, bài cúng ông Táo, mâm cơm mặn đủ món đến một thứ không thể thiếu được là ba chú cá chép đỏ để ông Táo cưỡi về trời. Vậy cách chọn cá chép chuẩn nhất để cúng Táo quân như thế nào?