Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi Mẫu phiếu chi ban hành theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi
 • Phát hành: Bộ Tài Chính
 • Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 85 KB

Mẫu số 01 - TT: Phiếu thu Mẫu số 01 - TT: Phiếu thu Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu số 01 - TT: Phiếu thu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt. Mẫu phiếu thu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 84 KB

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 83 KB

Đơn đề nghị mua hóa đơn Đơn đề nghị mua hóa đơn Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đơn đề nghị mua hóa đơn
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Đơn đề nghị mua hóa đơn là biểu mẫu dùng cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh muốn đề nghị mua hóa đơn, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của bộ tài chính, mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 101 KB

Mẫu giấy xác nhận lương Mẫu giấy xác nhận lương Giấy xác nhận thu nhập cá nhân

Mẫu giấy xác nhận lương
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu giấy xác nhận lương là mẫu văn bản nhằm mục đích chứng minh mức doanh thu, thu nhập thực tế của người lao động ở doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích chứng minh tài chính của mình với nhà đầu tư hoặc công việc nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 78 KB

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC theo chế độ kế toán mới nhất hiện nay, mẫu sổ quỹ tiền mặt phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của doanh nghiệp.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 81 KB

Mẫu quyết định tăng lương Mẫu quyết định tăng lương Quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng trong các doanh nghiệp để bạn tham khảo thêm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 77,2 KB

Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001 Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001 Mẫu hóa đơn bán hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất - mẫu số 02GTTT3/001 được Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được VnDoc giới thiệu dưới đây, mời bạn đọc tham khảo chi tiết.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 80 KB

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương Hướng dẫn lập thang bảng lương mới nhất

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương
 • Phát hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 • VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với Phòng lao động thương binh xã hôi Quận, Huyện để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật về quy chế lương.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 95 KB

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, được cập nhật chi tiết và rõ ràng để các bạn tham khảo và nghiên cứu.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 93 KB
Có tất cả 749 tài liệu.