Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 - 2012) Sở GD&ĐT Đà Nẵng

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 9 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 102 KB
 • Lượt tải: 4.760
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO, VINACAL
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TOÁN LỚP 9 THCS

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06/12/2011

Bài 1. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Đề thi giải toán máy tính casio môn Toán lớp 9

Bài 2. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Tìm giá trị thỏa mãn:

a) Tìm x thỏa mãn đẳng thức sau đây:
Đề thi giải toán máy tính casio môn Toán lớp 9

b) Với các giá trị nào của x thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất: M = x(x - 1)(x + 1)(x + 2) + 403

Bài 3. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Xác định giá trị thỏa mãn:

a) Tính: A = {1, (12) + 2,0(123).0,(1323)}:{2,(21) + 1,0(321) + 0,(3231)}

b) Cho số tự nhiên a = 32m+4.7292m_1.1253m-12 với m thuộc R, m ≥ 4.  Biết rằng a không chia hết cho 10, hỏi số a có tất cả bao nhiêu ước số?

Bài 4. (5 điểm)

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = (m - 1)x + 2m + 3 (với m#1) và các điểm 

a) Tìm m dưới dạng phân số để điểm thuộc đường thẳng (d). Xác định giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô.

b) Tìm tọa độ điểm E trên trục tung sao cho ME + NE bé nhất. Trình bày tóm tắt cách giải.

Bài 5. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Cho đa thức : P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d

a) Tìm đa thức dư trong phép chia P(x) : (x2 - 3x + 2) khi a = -1; b = 1; c = -2; d = 2

b) Cho biết P(1) = 5; P(2) = 20; P(3) = 45. Tính P(50) + P(46) 

Bài 6. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x, y thỏa xx + (xy)x = 5489855287

b) Tìm số nguyên dương x, y biết y2 + xy2 - x2 = 4428

Bài 7. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

a) Cho đa thức f(x) = (x2 + 3x - 1)2012

Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn của x.

b) Cho dãy số các số tự nhiên u0, u1, u2, ... có u0 = 1 và un+1.un-1 = k.un (với k, n thuộc R*). Tính k và u1, biết u2012 = 2012

Bài 8. (5 điểm)

Giải phương trình: 

Bài 9. (5 điểm)

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn hai tính chất sau:

1) Viết dưới dạng thập phân số đó có tận cùng là số 6.

2) Nếu bỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước các chữ số còn lại sẽ được một số gấp 4 lần số ban đầu.

Bài 10. (5 điểm)

Cho tam giác ABC, lấy điểm M tùy ý bên trong tam giác (không nằm trên các cạnh). Qua M vẽ ba đường thẳng lần lượt song song với ba cạnh của tam giác. Các đường thẳng đó chia tam giác ABC thành nhiều phần (như hình vẽ). Xét ba tam giác, diện tích mỗi tam giác lần lượt là S1 = 2,1234cm2; S2 = 3,1425cm2; S3 = 4,0213cm2. Tính diện tích của tam giác ABC.

Đề thi giải toán máy tính casio môn Toán lớp 9

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 - 2012) để xem.

Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9 Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9 Tài liệu luyện thi học sinh giỏi

Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tổng hợp lại các kiến thức cơ bản và nâng cao, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi lớp 9.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Định dạng DOC
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.043

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 1 Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Đề 1
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 53 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 2 Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 2
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Đề 2
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 48 Byte
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 389

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 3 Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 3 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 3
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Đề 3
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 42,8 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 179

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 4 Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 4 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Đề 4
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Đề 4
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 48,6 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Trần Cao, Hưng Yên Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Trần Cao, Hưng Yên Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Trần Cao, Hưng Yên
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Trường THCS Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 46,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 389

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ, Diên Khánh, Khánh Hòa
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 46 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Hoàng Đồng, Lạng Sơn Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Hoàng Đồng, Lạng Sơn Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - THCS Hoàng Đồng, Lạng Sơn
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ dành cho học sinh lớp 9 - Trường THCS Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 224

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 1 Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 1 Đề kiểm tra môn Địa lí

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì I môn Địa lí dành cho học sinh lớp 9 - Đề 1
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 63,7 KB
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 651

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 2 Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 2 Đề kiểm tra môn Địa lí

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 2
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kì I môn Địa lí dành cho học sinh lớp 9 - Đề 2
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 155 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.143
Xem thêm Lớp 9