Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 12 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 46 KB
 • Lượt tải: 1.458
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Để chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ I, Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 12 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013).

Đề thi học kì I môn Lịch sử:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý - Lớp 12 Cơ bản
Dành cho tất cá các lớp (trừ lớp 12 Sử)

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Tiết 1 buổi Sáng ngày 17/12/2012

ĐỀ THI:

Câu 1 (4 điểm):

Trình bày sự ra đời và hoạt động của các tổ chức: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Việt Nam Quốc dân đảng?

Câu 2 (4 điểm):

Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) về mặt xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang đã diễn ra như thế nào?

Câu 3 (2 điểm):

Nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941)? Ý nghĩa của Hội nghị?

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Câu 1:

* Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên:

- Sự thành lập:

+ Về đến Quảng Châu, NAQ đã mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ và đưa về nước hoạt động.

+ 2/1925, NAQ lập ra Cộng sản đoàn và 6/1925, lập ra Việt Nam cách mạng thanh niên, nhằm “tổ chức và lãnh đạo quần chúng…”. Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ.

- Hoạt động:

+ Ra báo Thanh niên (6/1925) và tác phẩm: “Đường Kách mệnh” (1927), trang bị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc.

+ Từ 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước, đến 1929 có khoảng 1700 hội viên.

+ Tháng 7/1925 NAQ và một số nhà yêu nước lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.

+ Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng cho công nhân.

Phong trào công nhân nổ ra ở nhiều nơi, trở thành nòng cốt cho phong trào dân tộc dân chủ, chứng tỏ trình độ giác ngộ của công nhân đã được nâng lên rõ rệt.

* Việt Nam Quốc dân đảng:

- Sự thành lập: Từ hạt nhân là xuất bản Nam đồng thư xã, VNQDĐ đã ra đời ngày 25/12/1927.

+ Lãnh đạo: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…

+ Mục tiêu: Là chính đảng yêu nước, chủ trương đấu tranh giành độc lập dân tộc.

+ Nguyên tắc tư tưởng: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”

+ Chương trình hoạt động: 4 thời kỳ, nhằm đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

+ Phương thức: Chủ trương cách mạng bằng bạo lực, thiếu cơ sở trong quần chúng.

+ Địa bàn: Chủ yếu ở Bắc Kì.

- Cuộc khởi nghĩa Yên Bái:

Nguyên nhân bùng nổ:

+ Tháng 2/1929, VNQDĐ tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh, Pháp đã tiến hành khủng bố dã man.

- VNQDĐ đã quyết định bạo động với mục tiêu “Không thành công cũng thành nhân”.

Diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử:

+ Đêm 9/2/1930, cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, sau đó là Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có ném bom phối hợp.

+ Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng thất bại song đã cổ vũ lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc. Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chấm dứt vai trò lịch sử của VNQDĐ.

Câu 2:

a. Xây dựng lực lượng chính trị:

- Đảng thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941), các tổ chức trong mặt trận đều gọi là Hội cứu quốc, là cơ sở để đoàn kết quần chúng đấu tranh…

- Ở nhiều tỉnh của Bắc Kỳ, một số tỉnh đã chuyển “Hội phản đế” thành “Hội cứu quốc”, đồng thời nhiều “Hội cứu quốc” mới được thành lập.

b. Lực lượng vũ trang:

- Công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng được Đảng đặc biệt coi trọng

- Lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng ta trên cơ sở là Đội du kích Bắc Sơn và sau đó thành lập các Trung đội cứu quốc quân I (2/1941) và Trung đội cứu quốc quân II ra đời (9/1941)…

- Ngày 22/12/1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập..,

- Sau khi ra đời, đội đã đánh thắng liên tiếp 2 trận ở Khay Phắt và Nà Ngần (Cao Bằng)

c. Xây dựng căn cứ địa:

- Vùng Bắc Sơn - Võ Nhai và Cao Bằng được xây dựng thành hai căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Đảng ta.

- Tại Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng đội tự vệ chiến đấu, tuyên truyền về cách đánh du kích của Tàu và của Liên Xô…

Câu 3:

* Ngày 28/1/1941, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Sau một thời gian chuẩn bị, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Pắc Bó (Hà Quảng - Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. Nghị quyết Hội nghị nêu rõ:

- Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.

- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng đất công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.

- Chủ trương thành lập Chính phủ nhân dân. Thay tên các Hội Phản đế thành Hội Cứu quốc, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh thay cho Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương và giúp đỡ việc lập mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.

- Xác định hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và kết luận: chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại.

* Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra từ hội nghị trung ương tháng 11/1939, nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là giải phóng dân tộc và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo thực hiện mục tiêu ấy.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 12 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) để xem.

Tích phân lớp 12 Tích phân lớp 12 Tài liệu môn tích phân

Tích phân lớp 12
 • Phát hành: Trần Sĩ Tùng
 • Trong e-book này đã đưa ra những vấn đề liên quan đến tích phân, nhắc lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới, các công thức tính tích phân, một số dạng bài toán tích phân...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1 MB
 • Yêu cầu: Trình đọc PDF
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.927

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 Tài liệu luyện thi môn Toán

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Dưới đây là bộ tổng hợp các kiến thức về Bất đẳng thức tích phân, Bất phương trình, đề thi tham khảo học kỳ, kiểm tra trắc nghiệm, ôn thi toán... dành cho các bạn ôn thi môn Toán lớp 12.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,4 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF và DOC
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.250

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm học 2012 - 2013 (có đáp án). Ngày thi 18 - 10 -2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 274 KB
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.292

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm học 2012 - 2013 (có đáp án). Ngày thi 19 - 10 -2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 375 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.694

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 88 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 761

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 76 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 70,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 540

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 120,5 KB
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.646

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 98 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 54,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394
Xem thêm Lớp 12