Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT Thuận Thành số 1 tỉnh Bắc Ninh năm 2013 Đề thi học sinh giỏi lớp 11

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT Thuận Thành số 1 tỉnh Bắc Ninh năm 2013 được giới thiệu cùng các em học sinh khối lớp 11 để các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi học sinh giỏi các môn Toán, Văn, Anh, Lịch sử, Sinh, Hóa.

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Toán

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 11 CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2012 -2013

Ngày: 14/03/2013

MÔN THI: TOÁN (Thời gian: 120 phút)

Câu 1 (2,0 điểm).

Tính tổng các nghiệm của phương trình sau trên [0; 1004π]

Câu 2 (3,0 điểm).

a) Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.

b) Tính tổng: 

Câu 3 (1,0 điểm).

Chứng minh rằng phương trình x5 - x - 2 = 0 có nghiệm xthỏa mãn 

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a3. M và I là hai điểm thỏa mãn . Mặt phẳng (AMI) cắt SC tại N

a) Chứng minh đường thẳng SD vuông góc với mặt phẳng (AMI).

b) Chứng minh góc ANI = 90o; góc AMI = 90o.

c) Tính diện tích của thiết diện tạo bởi m ặt phẳng (AMI) và hình chóp S.ABCD.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho ba số dương a, b, c thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Văn

MÔN THI: NGỮ VĂN (Thời gian: 120 phút)

Câu 1 (8 điểm)

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sau của Shakespeare: “Ước mong mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới mục đích”.

Câu 2 (12 điểm)

Nhận xét về bài thơ Tràng giang của Huy Cận, có nhà phê bình đã viết: “Tràng giang đã nối tiếp mạch thi cảm truyền thống với sự cách tân đích thực”.

Anh (chị) hãy phân tích bài thơ Tràng giang để làm sáng tỏ nhận định trên.

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Vật Lý

MÔN THI: VẬT LÝ (Thời gian: 120 phút)

Câu 1 (3,0 điểm).

Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại có cùng kích thước và cùng khối lượng m = 90g được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện có cùng chiều dài l = 1,5m.

a. Truyền cho hai quả cầu (đang nằm cân bằng) một điện tích q = 4,8.10-7C thì thấy hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn a. Xác định a, xem góc lệch của các sợi dây so với phương thẳng đứng là rất nhỏ.

b. Vì một lý do nào đó, một trong hai quả cầu bị mất hết điện tích đã truyền cho. Khi đó xảy ra hiện tượng gì? Tìm khoảng cách mới giữa hai quả cầu đó.

Câu 2 (2,0 điểm).

Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khícách nhau 15cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 9N. Đặt hai điện tích đó vào một môi trường có hằng số điện môi là ε và đưa chúng cách nhau 10cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 9N. Hỏi độ lớn của các điện tích và hằng số điện môi ε.

Câu 3 (2,0 điểm).

Một nguồn điện có suất điện động E = 24V, điện trở trong r = 6Ω dùng để thắp sáng bòng đèn loại 6V - 3W.

a. Có thể mắc tối đa mấy bóng đèn để các đèn đều sáng bình thường và phải mắc chúng như thế nào?

b. Nếu chỉ có 6 bóng đèn thì phải mắc chúng như thế nào để các bóng sáng bình thường. Trong các cách mắc đó cách mắc nào lợi hơn.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho mạch điện như hình vẽ, biết R= 8Ω; R= R= 12Ω; R4 là một biến trở. Đặt vào hai đầu A, B của một mạch điện hiệu điện thế UAB = 66V.

a. Mắc vào hai đầu E, F của một mạch một ampe kế có điện trở rất nhỏ không đáng kể và điều chỉnh biến trở R= 28Ω. Tìm số chỉ của ampe kế và chiều của dòng điện qua ampe kế.

b. Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở rất lớn.

- Tìm số chỉ của vôn kế. Hãy cho biết cực dương của vôn kế phải mắc vào điểm nào?

- Điều chỉnh biến trở cho đến khi vôn kế chỉ số 0. Tìm hệ thức giữa các điện trở R1, R2, Rvà Rkhi đó và tính R4.  

Tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT Thuận Thành số 1 tỉnh Bắc Ninh năm 2013 để xem chi tiết nội dung.

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Sinh học lớp 11 năm học 2010 - 2011 Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Sinh học lớp 11 năm học 2010 - 2011 Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Sinh học lớp 11 năm học 2010 - 2011
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
 • Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Sinh học lớp 11 năm học 2010 - 2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 286 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.090

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2010 - 2011 Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2010 - 2011 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2010 - 2011
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
 • Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2010 - 2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 74 Byte
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.306

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tin học lớp 11 năm học 2010 - 2011 Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tin học lớp 11 năm học 2010 - 2011 Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tin học lớp 11 năm học 2010 - 2011
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
 • Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Tin học lớp 11 năm học 2010 - 2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 60 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.666

Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Hóa lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Hóa lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi lớp 11

Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Hóa lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Đà Nẵng
 • Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Hóa lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,5 MB
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.801

Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi

Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Đà Nẵng
 • Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 11 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 321 KB
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.334

Đề thi học kì II môn Toán lớp 11 năm 2011 - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Đề thi học kì II môn Toán lớp 11 năm 2011 - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Đề thi môn Toán

Đề thi học kì II môn Toán lớp 11 năm 2011 - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
 • Phát hành: Hà Nội Amsterdam
 • Đề thi học kì II môn Toán lớp 11 năm 2011 - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 109 KB
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.773

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011) Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Quảng Bình
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 68,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.768

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì lớp 11

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
 • Phát hành: THPT Chu Văn An
 • Dưới đây là Đề thi học kì I môn tiếng Anh lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A - THPT Chu Văn An năm học 2012 - 2013, các em học sinh có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 146 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.786

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
 • Phát hành: THPT Chu Văn An
 • Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 56 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 653

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
 • Phát hành: THPT Chu Văn An
 • Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 51,5 KB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.499
Xem thêm Lớp 11