Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương Biểu mẫu hành chính

  • Đánh giá:
    ( 4 ★ | 1 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 65,6 KB
  • Lượt tải: 5.887
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Download.con.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng được gửi lên Ban Giám Đốc và phòng hành chính nhân sự công ty để xin nghỉ việc không hưởng lương trong một thời gian ngắn.

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 
- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là :..….......................................................................................................................

MSNV:.....................................................Bộ phận : …..........................................................

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết : ….....................................................................

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ………........……..)

Lý do:…...............................................................................................................................

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………...........Bộ phận : …………….........................

Các công việc được bàn giao :..............................................................................................

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Trưởng BP

Người làm đơn

 

TP.HCNS

  

Ban giám đốc

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Việc làm - Nhân sự