Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương bản mới nhất Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Giới thiệu

Đơn xin nghỉ việc không lương

Đơn xin nghỉ việc không lương là mẫu đơn xin nghỉ việc không được tính là nghỉ phép dành cho các cá nhân xin được nghỉ việc không hưởng lương. Mời bạn đọc tải mẫu đơn xin nghỉ không lương thông dụng được dùng phổ biến nhất hiện nay.

Đơn xin nghỉ phép năm

Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh - Leave of absence letter

Đơn xin nghỉ phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 
- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..…...................................................................................................................................

MSNV:................................................................Bộ phận: …..........................................................

Địa chỉ:…........................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc khi cần thiết:.........................................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .….......... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ………...............……..)

Lý do:…..........................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………….............………...........Bộ phận: …………….........................

Các công việc được bàn giao:.........................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

Trưởng BP

Người làm đơn

 

TP.HCNS

  

Ban giám đốc

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương bản mới nhất để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự