Giấy giới thiệu Cách viết Giấy giới thiệu

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 19 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64 KB
  • Lượt tải: 43.972
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp các cá nhân đi liên hệ tại các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác thuận lợi hơn trong việc giải quyết công việc của mình. Mẫu giấy giới thiệu thông dụng mà VnDoc giới thiệu dưới đây sẽ giúp các bạn liên hệ công việc một cách nhanh và thuận tiện nhất.

Giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:..............................................................................

.......................................(2)................................................................................................................ 

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......…………………………………………………………............................. 

Chức vụ: …………………………………………………………........…………………………............................. 

Được cử đến (6): …………………………………………………………............……………….............................. 

Về việc: ………………………………………………………………………………….......................................... 

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ. 

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Cách viết Giấy giới thiệu

Viết giấy giới thiệu là một dạng văn bản được bảo đảm giữa hai bên. Tuy nhiên để viết đúng chuẩn mẫu thì không phải ai cũng có thể thực hiện được, VnDoc giới thiệu với bạn cách viết Giấy giới thiệu theo định dạng chuẩn nhất.

Cách viết giấy giới thiệu cũng gần giống với cách viết giấy ủy quyền để sử dụng trong một số các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác... Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy giới thiệu để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Việc làm - Nhân sự