Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu

Hướng dẫn cách viết Giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu như thế nào là đúng nhất? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết Giấy giới thiệu theo định dạng chuẩn và phổ biến nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu cách hướng dẫn viết giấy giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn đọc chuẩn bị tốt hơn cho công việc của mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Cách viết giấy giới thiệu cũng gần giống với cách viết giấy ủy quyền để sử dụng trong một số các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác... Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Giấy giới thiệu mới nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:...............................................................

.......................................(2).........................................................................................

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......…………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………........…………………….

Được cử đến (6): …………………………………………………………............……….

Về việc: …………………………………………………………………………………........

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Đánh giá bài viết
2 29.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm