Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 sách Cánh Diều bao gồm các dạng bài tập khác nhau đã học trong tuần đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em củng cố kiến thức từng tuần.