Toán lớp 2 sách KNTT

Toán lớp 2, giải Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Chuyên mục Giải Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm nội dung phần giải bài tập SGK Toán 2 tập 1 và tập 2 kèm lời giải chi tiết, hướng dẫn các em chuẩn bị bài một cách tốt nhất. Các bài tập Toán lớp 2 này được biên soạn bám sát chương trình bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2.

Giải Toán lớp 2 tập 1 Kết nối tri thức

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 6: Luyện tập chung

Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài 10: Luyện tập chung

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 14: Luyện tập chung

Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích

Bài 15: Ki-lô-gam

Bài 16: Lít

Bài 17: Thực hành và trải nhiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít

Bài 18: Luyện tập chung

Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 21: Luyện tập chung

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Bài 24: Luyện tập chung

Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Bài 26: Đường gấp khúc. hình tứ giác

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoạn thẳng

Bài 28: Luyện tập chung

Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ - phút, ngày - tháng

Bài 29: Ngày – giờ, giờ - phút (trang 112)

Bài 30: Ngày – tháng (trang 116)

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (trang 119)

Bài 32: Luyện tập chung (trang 122)

Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 (trang 124)

Bài 34: Ôn tập hình phẳng (trang 129)

Bài 35: Ôn tập đo lường (trang 132)

Bài 36: Ôn tập chung (trang 135)

Toán lớp 2 - Tài liệu học tập toán lớp 2 bao gồm các đề thi học kì 2, học kì 1 lớp 2, bài kiểm tra môn toán lớp 2, lời giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 2, bài tập luyện tập toán lớp 2 cơ bản và nâng cao. Những bài kiểm tra, đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 2 củng cố kiến thức của mình tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục sách lớp 2 khác: