Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37 Phép nhân Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37 Phép nhân sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập hiệu quả kiến thức lớp 2 và nắm được cách giải các dạng toán của Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 135 bài 36: Ôn tập chung

Hoạt động trang 5 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 Toán lớp 2 trang 5 tập 2 KNTT

Tìm số thích hợp.

Bài 1 Toán lớp 2 trang 5 tập 2 KNTT

Hướng dẫn:

a) Quan sát mỗi hình vẽ, các em học sinh sẽ đếm số bông hoa trên mỗi chậu và đếm số chậu hoa sau đó viết tổng các số hạng bằng nhau và chuyển thành phép nhân.

b) Phép nhân bằng tổng của các số hạng bằng nhau.

Ví dụ: 2 x 3 = 2 + 2 + 2

Hoặc 3 x 2 = 3 + 3

Đáp án:

Bài 1 Toán lớp 2 trang 5 tập 2 KNTT

Bài 2 Toán lớp 2 trang 5 tập 2 KNTT

Tìm phép nhân thích hợp.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 5 tập 2 KNTT

Hướng dẫn:

Các em học sinh quan sát mỗi bể cá và đếm số chú cá có trong mỗi bể, số bể cá có trong mỗi hình sau đó viết tổng các số hạng bằng nhau và chuyển thành phép nhân.

Nối các phép nhân vừa tạo thành vào mỗi chú mèo thích hợp.

Đáp án:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 tương ứng với phép nhân là 4 × 5 = 20 ;

4 + 4 + 4 = 12 tương ứng với phép nhân là 4 × 3 = 12 ;

5 + 5 = 10 tương ứng với phép nhân là 5 × 2 = 10 ;

2 + 2 + 2 + 2 = 8 tương ứng với phép nhân là 2 × 4 = 8.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 Toán lớp 2 trang 5 tập 2 KNTT

Luyện tập trang 6 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 Toán lớp 2 trang 6 tập 2 KNTT

a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân.

b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

Hướng dẫn

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2, do đó ta chuyển thành phép nhân là 2 × 5 = 10.

b) Phép nhân 5 × 7 có nghĩa là “5 được lấy 7 lần”, hay ta có:

5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5.

Đáp án:

a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân như sau:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 5 = 10

b) Phép nhân 5 × 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau như sau

5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Bài 2 Toán lớp 2 trang 6 tập 2 KNTT

Tìm phép nhân phù hợp với câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 6 tập 2 KNTT

Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ để tìm số cánh quạt của mỗi chiếc quạt và số chiếc quạt, số bút chì màu có trong 1 hộp và số hộp bút chì màu, số tai thỏ của 1 con thỏ và số tai thỏ, từ đó viết được phép nhân phù hợp với mỗi hình.

Đáp án:

- Quan sát ta thấy mỗi chiếc quạt có 4 cánh quạt và có tất cả 4 chiếc quạt. Vậy để tìm số cánh quạt ta thực hiện phép nhân 4 × 4 = 16.

- Mỗi hộp bút chì màu có 6 chiếc và có tất cả 3 hộp bút chì màu. Vậy để tìm số chiếc bút chì màu ta thực hiện phép nhân 6 × 3 = 18.

- Mỗi con thỏ có 2 tai và có tất cả 5 con thỏ. Vậy để tìm số tai thỏ ta thực hiện phép nhân 2 × 5 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 Toán lớp 2 trang 6 tập 2 KNTT

Bài 3 Toán lớp 2 trang 6 tập 2 KNTT

Đề bài: Tính (theo mẫu):

a) 5 x 4

c) 3 x 6

b) 8 x 2

c) 4 x 3

Mẫu: 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 x 4 = 20

Hướng dẫn:

Phép nhân bằng tổng của các số hạng bằng nhau.

Ví dụ: 2 x 3 = 2 + 2 + 2

Hoặc 3 x 2 = 3 + 3

Đáp án:

a) 5 x 4

Có 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

Vậy 5 x 4 = 20

b) 8 x 2

Có 8 x 2 = 8 + 8 = 16

Vậy 8 x 2 = 16

c) 3 x 6

Có 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

Vậy 3 x 6 = 18

d) 4 x 3

Có 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12

Vậy 4 x 3 = 12

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 7, 8 Bài 38 Thừa số, tích Kết nối tri thức

------------

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải chi tiết Giải Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37 Phép nhân Kết nối tri thức tập 2 cho các bạn học sinh tham khảo các phần hoạt động, luyện tập tại nhà thêm hiệu quả.

Trên đây là: Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37 Phép nhân Kết nối tri thức với hướng dẫn giải rất hay và chi tiết. Bên cạnh giải Toán 2 sách kết nối, các em có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo; Giải Toán lớp 2 Cánh Diều để kết hợp làm tất cả các dạng bài tập.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm