Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán 11 Sách mới bao gồm các nội dung sau:

  1. Hàm số - phương trình lượng giác;
  2. Cấp số cộng, cấp số nhân;
  3. Hàm số liên tục;
  4. Hàm số mũ, hàm số Logarit;
  5. Đạo hàm;
  6. Quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong không gian;
  7. Trung vị, tứ phân vị, mốt;
  8. Công thức cộng xác suất, nhân xác suất

Gợi ý cho bạn

Xem thêm