Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016
  • Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Toán lớp 2, mà còn rèn luyện nâng cao kỹ năng thông qua các dạng đề của nhiều trường trên toàn quốc.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế
  • Mời các bạn cùng làm bài Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình ôn luyện lại kiến thức đã học tại nhà, mà còn hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng với nhiều dạng đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 6 khác nhau.
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017
  • Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017 để làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác nhau nhằm rèn luyện kỹ năng trước khi bước vào bài kiểm tra cuối kì 1 lớp 8 chính thức.
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017
  • Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017 là tài liệu hỗ trợ quá trnhf tự học, ôn luyện kiến thức tại nhà của học sinh đồng thời cũng giúp các em nâng cao kỹ năng thông qua nhiều dạng đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 khác nhau.
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017
  • Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ hỗ trợ các em học sinh trong việc ôn lại kiến thức Vật lý 8 đã được học, mà còn nâng cao kỹ năng và làm quen với nhiều dạng câu hỏi, bài tập khác nhau.
Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 - 2017
  • Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm ôn luyện lại kiến thức Ngữ văn 6 đã được học cũng như nắm bắt được các dạng câu hỏi trắc nghiệm Văn 6 khác nhau thường gặp trong đề thi.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương
  • Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức đã học, rèn luyện nâng cao kỹ năng với các dạng đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 7.
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016
  • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức Tiếng việt 2 đã học, đồng thời làm quen và nâng cao kỹ năng với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu khác nhau. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 8 trường THCS Phước Mỹ Trung năm 2013 - 2014
  • Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 8 trường THCS Phước Mỹ Trung năm 2013 - 2014 là tài liệu tham khảo ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh trong quá trình học tại nhà, cũng như làm quen với nhiều dạng câu hỏi, đề kiểm tra 45 phút lớp 8 khác nhau trước khi bước vào các bài thi chính thức.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương
  • VnDoc xin gửi đến các bạn bài Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tà liệu sẽ hỗ trợ các em ôn tập lại kiến thức Công nghệ 8 đã học cũng như làm quen các dạng bài tập thường gặp trong đề thi.
Có tất cả 7.255 bài.