Trắc nghiệm tin học văn phòng là tài liệu để các bạn ôn và học thêm các thủ thuật văn phòng hữu dụng như thủ thuật Excel, thủ thuật Word. Sử dụng các công cụ văn phòng thành thạo sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm quý giá trong công việc.

Trắc Nghiệm Tin Học