Trắc nghiệm tin học (Power Point) - Đề số 2

Trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến PowerPoint có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tin hoc cơ bản mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm PowerPoint gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cách mở, cách lưu file PowerPoint cũng như cách thao tác với văn bản, ký hiệu trong Slide.

Một số bài tập tin học căn bản khác:

 • 1. Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
 • 2. Thao tác chọn File -> Close dùng để
 • 3. Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?
 • 4. Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím
 • 5. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải
 • 6. Để định dạng dòng chữ "Giáo án điện tử" thành "Giáo án điện tử" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là
 • 7. Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể
 • 8. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím
 • 9. Thao tác chọn File -> Open là để
 • 10. Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 8.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm PowerPoint Xem thêm