Trắc nghiệm tin học (Power Point) - Đề số 1

Trắc nghiệm Tin học cơ bản có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tin học cơ bản PowerPoint có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm PowerPoint năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi khác nhau liên quan đến hướng dẫn cách thêm/ loại bỏ slide trên PowerPoint giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học về PowerPont.

Một số bài trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
 • 2. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện:
 • 3. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:
 • 4. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
 • 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện:
 • 6. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:
 • 7. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:
 • 8. Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:
 • 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,... ta thực hiện:
 • 10. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
37 11.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm PowerPoint Xem thêm