Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tin học Power Point - Đề số 1

Câu hỏi trắc nghiệm powerpoint Online có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tin học cơ bản PowerPoint có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm PowerPoint năm học 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm gồm 15 câu hỏi khác nhau liên quan đến hướng dẫn cách thêm/ loại bỏ slide trên PowerPoint giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học về PowerPonit.

Một số bài trắc nghiệm tin học khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
 • 2. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện:
 • 3. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:
 • 4. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
 • 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện:
 • 6. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:
 • 7. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:
 • 8. Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:
 • 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,... ta thực hiện:
 • 10. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:
 • 11. Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?
 • 12. Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế (Slide transitions) ?
 • 13. Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:
 • 14. Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết thúc nền màu đen:
 • 15. Biểu tượng tác động trên đối tượng để:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
64
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm PowerPoint

  Xem thêm