Đề thi học kì 1 lớp 6 trọn bộ sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Các đề thi đầy đủ các môn học: Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý, Công nghệ, Công dân, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 6 của 3 sách mới

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn ToánĐề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng AnhĐề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lí
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch SửĐề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lí