Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Sách mới

Môn Toán lớp 5 Sách mới gồm các nội dung sau:

  1. Số thập phân;
  2. Tỉ số phần trăm;
  3. Diện tích và thể tích một số hình khối;
  4. Bài toán chuyển động;
  5. Biểu đồ hình quạt tròn;

Gợi ý cho bạn

Xem thêm