Bài tập về tỉ số phần trăm

Bài tập toán về tỉ số phần trăm tổng hợp các bài toán về tỉ số phần trăm (%) từ cơ bản đến nâng cao. Tài liệu học tập môn Toán lớp 5 hay, giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng Toán để tính tỉ số phần trăm, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức. Chúc các bạn học tốt môn Toán lớp 5.

Hướng dẫn giải 7 dạng toán về tỉ số phần trăm có ví dụ chi tiết cụ thể: Cách giải dạng Toán tỉ số phần trăm lớp 5

1. Lý thuyết cần nhớ:

Dạng 1: Tìm Tỉ số phần trăm của hai số

Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:

- Tìm thương của a và b.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lưu ý: Khi tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta có thể viết gọn thành a : b × 100%

Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 15 và 50

b) 4,7 và 2,5

c) 45 và 72

Bài 2: Tiền lương của một công nhân là 7 000 000 đồng một tháng. Nhưng mỗi tháng người đó chỉ lĩnh 6 300 000 đồng. Còn lại là số tiền đóng các khoản phí khác. Hỏi mỗi tháng người đó phải đóng bao nhiêu phần trăm tiền lương vào các khoản phí đó?

Hướng dẫn:

Bài 1:

a) 15 : 50 × 100 = 30%

b) 4,7 : 2,5 × 100 = 188%

c) 45 : 72 × 100 = 62,5%

Bài 2:

Số tiền bảo hiểm và các khoản phí khác người công nhân phải đóng là

7 000 000 – 6 300 000 = 700 000 (đồng)

Tỉ số phần trăm của tiền bảo hiểm và các khoản phí khác so với tiền lương là

700 000 : 7 000 000 = 0,1 = 10%

Đáp số: 10%

Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số

Quy tắc: Muốn tìm a% của B, ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a (hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100)

Bài 1: Một cửa hàng có 250m vải. Buổi sáng cửa hàng đó bán được 14% số vải đó. Hỏi buổi sáng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 2: Một trường tiểu học có 720 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 52,5%. Tính số học sinh nam của trường đó.

Hướng dẫn:

Bài 1:

Số mét vải cửa hàng bán được buổi sáng là:

14 × 250 : 100 = 35 (m)

Đáp số: 35 mét vải.

Bài 2:

Số học sinh nữ của trường đó là:

720 : 100 × 52,5 = 378 (học sinh)

Đáp số: 315 học sinh

Dạng 3: Tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó, ta lấy giá trị đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 (hoặc lấy giá trị đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm)

Bài 1: Số học sinh giỏi của trường tiểu học A là 384 em, chiếm 48% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 2: Một người mua 7 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 12% theo giá bìa nên chỉ phải trả 252 990 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Bài 1:

Số học sinh trường tiểu học A có là:

384 × 100 : 48 = 800 ( em )

Đáp số: 800 em

Bài 2:

Phầm trăm giá mua sách :

100% - 10% = 90%

Giá bìa 6 quyển sách :

252 990: 90 × 100 = 281 100 (đồng)

Giá bìa mỗi cuốn sách :

281 100: 6 = 46 850 (đồng)

2. Bài toán về tỉ số phần trăm

Bài 1: Một sản phẩm đã hạ giá bán 20% hỏi muốn bán sản phẩm đó với giá ban đầu thì phải tăng giá thêm bao nhiêu phần trăm?

Bài 2: Cô giáo đem chia táo cho học sinh. Nếu mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả. Nếu chia mối em 10 quả thì thiếu 25% số táo ban đầu. Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo.

Bài 3: Một người đem trứng đi bán: buổi sáng bán được 50% số trứng, buổi chiều bán được 20% số trứng còn lại. Sau đó người đó lại buôn thêm 40 quả nữa. Tối về người đó lại thấy rằng số trứng đem về bằng 120% số trứng mang đi. Hỏi người ấy mang đi mấy quả trứng?

Bài 4: Lượng muối chứa trong nước biển là 5%. Cần phải đổ thêm vào 200 kg nước biển bao nhiêu kg nước lã để được một loại dung dịch chứa 2% muối?

Bài 5: Trong trường có 68% số học sinh biết tiếng Nga, 5% biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Số còn lại chỉ biết tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số học sinh trong trường biết tiếng Anh?

Bài 6: Nhân ngày 26-3, một cửa hàng bán đồ lưu niệm bán hạ giá 10% so với ngày thường. Tuy vậy họ vẫn lãi 8% so với giá vốn. Hỏi ngày thường họ lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

Bài 7: Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,5 tấn cam với giá 18000 đồng một kilôgam. Tiền vận chuyển là 1 600 000 đồng. Giả sử 10% số cam bị hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam đều bán được. Hãy tính xem mỗi kg cam cần bán với giá bao nhiêu để thu lãi 8%?

Bài 8: Bố mua 2 đôi giày cho Tiến nhưng đều bị nhỏ nên mẹ phải mang bán 2 đội giày đó đi. Mỗi đôi giày đều bán với giá 300 000 đồng. Trong đó một đôi bán nhiều hơn giá mua 20%, đôi kia bán ít hơn giá mua 20%. Hỏi mẹ Tiến bán được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 9: Một người bán lẻ mua một số hộp sữa bột với giá 24 000 đồng/hộp, khi thanh toán tiền chủ hàng đã giảm cho người mua hàng một số tiền bằng 12,5% giá tiền một hộp. Sau đố người ấy bán lại số tiền sữa trên với tiền lãi bằng 33\frac{1}{3}% giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi giá niêm yết trên một hộp sữa là bao nhiêu đồng?

Bài 10: Một chất lỏng A bị bốc hơi theo quy luật: Cứ 4 giờ 10 phút thì mất 50% dung lượng của chất lỏng đó. Hỏi nếu cho bốc hơi 256 lít chất lỏng A thì sau 1 ngày, 1 giờ chất lỏng A còn bao nhiêu lít?

3. Giải bài tập về tỉ số phần trăm

Tham khảo các dạng bài tập lớp 5 khác

Đánh giá bài viết
203 55.261
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập về tỉ số phần trăm