Bài tập về tỉ số phần trăm

Bài tập toán về tỉ số phần trăm tổng hợp các bài toán về tỉ số phần trăm (%) từ cơ bản đến nâng cao. Tài liệu học tập môn Toán lớp 5 hay, giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng Toán để tính tỉ số phần trăm, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức. Chúc các bạn học tốt môn Toán lớp 5.

Hướng dẫn giải 7 dạng toán về tỉ số phần trăm có ví dụ chi tiết cụ thể: Cách giải dạng Toán tỉ số phần trăm lớp 5

1. Bài toán về tỉ số phần trăm

Bài 1: Một sản phẩm đã hạ giá bán 20% hỏi muốn bán sản phẩm đó với giá ban đầu thì phải tăng giá thêm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn

Tỉ số % của giá bán sau khi giảm là :

100% - 20% = 80%

Tỉ số % giữa giá mới và giá bán lúc đầu là :

100 : 80 = 1,25 = 125%

Cần tăng giá mới của sản phẩm thêm số % để được giá ban đầu là :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%.

Bài 2: Cô giáo đem chia táo cho học sinh. Nếu mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả. Nếu chia mối em 10 quả thì thiếu 25% số táo ban đầu. Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo.

Hướng dẫn

Coi số táo ban đầu là: 100%

Nếu thêm vào 25% số táo ban đầu thì vừa đủ chia mỗi em 10 quả.

Như vậy với 100% + 25% = 125% ( số táo ban đầu ) thì đủ chia mỗi em 10 quả.

Suy ra số táo ban đầu đủ chia mỗi em số quả là: 10 x 100% : 125% = 8 ( quả )

Số táo đủ chia mỗi em 8 quả ít hơn số táo đủ chia mỗi em 9 quả.

Mỗi em được 8 quả kém mỗi em được 9 quả là: 9 - 8 = 1 ( quả )

Số học sinh được chia táo là: 9 : 1 = 9 ( học sinh )

Số táo cô đem chia là: 8 x 9 = 72 ( quả )

Vậy số táo cô đem chia là 72 quả táo và số học sinh được chia táo là 9 học sinh

Bài 3: Một người đem trứng đi bán: buổi sáng bán được 50% số trứng, buổi chiều bán được 20% số trứng còn lại. Sau đó người đó lại buôn thêm 40 quả nữa. Tối về người đó lại thấy rằng số trứng đem về bằng 120% số trứng mang đi. Hỏi người ấy mang đi mấy quả trứng?

Hướng dẫn

Số phần trăm chỉ số trứng còn lại là:

100% - 50% - [(100%-50%) x 20%] = 40%

Người ấy mang đi:

40 : (120% - 40%) = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả

Bài 4: Lượng muối chứa trong nước biển là 5%. Cần phải đổ thêm vào 200 kg nước biển bao nhiêu kg nước lã để được một loại dung dịch chứa 2% muối?

Hướng dẫn

Số muối chứa trong 200kg nước biển là:

200 x 5 : 100 = 10 (kg)

Số kg dung dịch chứa trong 2% muối là:

10 x 100 : 2 = 500 (kg)

Số kg nước lã đổ thêm vào là:

500 - 200 = 300 (kg)

Đáp số: 300 kg nước lã

Bài 5: Trong trường có 68% số học sinh biết tiếng Nga, 5% biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Số còn lại chỉ biết tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số học sinh trong trường biết tiếng Anh?

Hướng dẫn

Số học sinh toàn trường: 100%

Mà 5% số học sinh biết cả tiếng anh lẫn tiếng nga

Vì biết cả tiếng anh lẫn tiếng nga nên 5% coi như là biết tiếng anh

⇒100% - 68%=32%

Vậy số phần trăm học sinh trong trường biết tiếng anh là: 32%

Bài 6: Nhân ngày 26-3, một cửa hàng bán đồ lưu niệm bán hạ giá 10% so với ngày thường. Tuy vậy họ vẫn lãi 8% so với giá vốn. Hỏi ngày thường họ lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

Hướng dẫn

Gói giá vốn là 100% thì giá bán ngày 26-3 so với giá vốn là:

100% + 8% = 108%

Giá bán thường ngày so với giá vốn là:

108% : (100-10) x 100% = 120%

Vậy thường ngày họ lãi số phần trăm so với giá vốn là:

120% - 100%=20%

Bài 7: Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,5 tấn cam với giá 18000 đồng một kilôgam. Tiền vận chuyển là 1 600 000 đồng. Giả sử 10% số cam bị hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam đều bán được. Hãy tính xem mỗi kg cam cần bán với giá bao nhiêu để thu lãi 8%?

Hướng dẫn giải

Số tiền vốn để mua cam là:

18 000 × 4 500 + 1 600 000 = 82 600 000 (đồng)

Khi 10% cam bị hỏng thì còn lại số cam là:

4 500 - 4 500 × 10% = 4 050 (quả)

Khi lãi được 8% thì số tiền bán cam thu được là:

82 600 000 × (100% + 8%)= 89 208 000 (đồng)

Cần bán mỗi kg số tiền là:

89 208 000 : 4 050 ≈ 22 027 (đồng)

Bài 8: Bố mua 2 đôi giày cho Tiến nhưng đều bị nhỏ nên mẹ phải mang bán 2 đội giày đó đi. Mỗi đôi giày đều bán với giá 300 000 đồng. Trong đó một đôi bán nhiều hơn giá mua 20%, đôi kia bán ít hơn giá mua 20%. Hỏi mẹ Tiến bán được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Tỉ số phần trăm giá bán và giá mua của đôi giày thứ nhất là:

100% + 20% = 120% (giá mua)

Giá mua đôi giày thứ nhất là:

300 000: 120 * 100 = 250 000 (đồng)

Tỉ số phần trăm giá bán và giá mua của đôi giày thứ hai là:

100% - 20% = 80%(giá mua)

Giá mua đôi giày thứ hai là :

300 000 : 80 * 100 = 375000 (đồng)

Tổng số tiền mua hai đôi giày là:

250 000 + 375 000 = 625 000(đồng)

Tổng số tiền bán hai đôi giày là:

300 000 + 300 000 = 600 000(đồng)

Bố Tuấn lỗ số tiền là:

625 000 - 600 000 = 25000(đồng)

Đáp số: Lỗ 25000 đồng

Bài 9: Một người bán lẻ mua một số hộp sữa bột với giá 24 000 đồng/hộp, khi thanh toán tiền chủ hàng đã giảm cho người mua hàng một số tiền bằng 12,5% giá tiền một hộp. Sau đố người ấy bán lại số tiền sữa trên với tiền lãi bằng 33\frac{1}{3}% giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi giá niêm yết trên một hộp sữa là bao nhiêu đồng?

Hướng dẫn 

Người đó mua hộp sữa với giá tiền là:

24000 - 12,5% = 2100(đồng)

Đổi: 33\frac{1}{3}%= \frac{1}{3}

Người đó được lãi với số tiền là:

21000 x \frac{1}{3} =7000(đồng)

Coi giá niên yết một hộp sữa lúc đầu là 100% thì 28000 ứng với là:

100% - 20% = 80%

Giá niêm yết trên một hộp sữa là:

28000 : 80% = 35000 đồng

Bài 10: Một chất lỏng A bị bốc hơi theo quy luật: Cứ 4 giờ 10 phút thì mất 50% dung lượng của chất lỏng đó. Hỏi nếu cho bốc hơi 256 lít chất lỏng A thì sau 1 ngày, 1 giờ chất lỏng A còn bao nhiêu lít?

Hướng dẫn

1 ngày 1 giờ = 25 giờ

4 giờ 10 phút = 4\frac{1}{6}giờ

1 ngày 1 giờ so với 4 giờ 40 phút thì gấp :

25 : 4\frac{1}{6} = 6 lần

Chất lỏng A sau 4 giờ 10 phút con lại :

256 x 50% x 50% x 50% x 50% x 50% x 50% = 4 lít

Bài 11: Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô?

Đáp án:

Lượng cỏ trong cỏ tươi là:

100% - 55% = 45%

100% kg cỏ tươi thì có:

100 x 45 : 100 = 45(kg cỏ)

45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô. Vây lượng cỏ khô thu được từ 100 kg cỏ tươi là:

45 x 100 : 90 = 50(kg)

Đáp số: 50 kg cỏ khô

Bài 12: Một cửa hàng bán thực phẩm sau khi bán hết hàng đã thu về số tiền là

24 200 000 đồng. Tính ra được lãi 21% so với vốn đã bỏ ra. Hỏi cửa hàng đã bỏ ra bao nhiêu vốn để mua hàng?

Bài 13: Giá xăng từ 20 000 đồng lên 21 700 đồng một lít. Hỏi giá xăng tăng bao nhiêu phần trăm?

Bài 14: Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với giá hoa tháng 11, giá hoa tháng giêng giảm 20% so với giá hoa ngày Tết. Hỏi giá hoa tháng giêng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá hoa tháng 11?

Bài 15: Tìm m biết : 75% x m + \frac{3}{4}x m + m = 30

Bài 16: Đầu năm 2013, tổng số bò của 2 nông trường Hòa Bình và Hoa Mai là 500 con. Trong năm 2013, số bò của nông trường Hòa Bình tăng thêm 25%, số bò của nông trường Hoa Mai tăng thêm 12,5%. Do đó cuối năm 2013, tổng số bò của hai nông trường tăng thêm 20% so với đầu năm. Tính số bò đầu năm 2013 của mỗi nông trường?

Bài 17: Nếu thêm 60% vào \frac{1}{3}của một số đã cho thì được một số gấp đôi số đó. Hỏi số đã cho là số nào?

Bài 18: Bố nói với con: "10 năm trước đây tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 22 năm sau nữa tuổi con sẽ bằng 50% tuổi bố". Tính tuổi con hiện nay.

Bài 19: Một cửa hàng còn một số mứt không bán hết trong dịp Tết, cửa hàng bèn hạ giá 15%. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá 15% giá đã hạ và bán hết số mứt đó. Tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 15,6%. Hỏi trong Tết cửa hàng đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 20: Cạnh hình vuông tăng lên 20% thì chu vi hình vuông tăng thêm bao nhiêu phần trăm? Diện tích hình vuông tăng bao nhiêu phần trăm?

Bài 21: Một mảnh vườn hình chữ nhật, người ta mở rộng chiều dài 30%, mở rộng chiều rộng 20%. Hỏi diện tích mảnh vườn tăng bao nhiêu phần trăm?

Bài 22: Cả phân xưởng A và phân xưởng B sản xuất được 325 dụng cụ. Nếu phân xưởng A thêm 25 dụng cụ và số dụng cụ của phân xưởng B giảm đi 5% thì tổng số dụng cụ của 2 phân xưởng là 341. Hỏi phân xưởng B sản xuất được bao nhiêu dụng cụ?

Bài 23: Cây gỗ tươi có khối lượng là 160kg, trong đó có 80% là nước. Sau khi phơi dưới nắng, nước bốc hơi và khối lượng nước chỉ còn lại 50%. Hỏi sau khi phơi, cây gỗ này còn nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài 24: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2%/tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5%/tháng. Hàng tháng người đó nhân được số tiền lãi là 333 000 đồng. Hỏi mỗi phần tiền gửi của người đó là bao nhiêu?

Bài 25: Hữu hòa tan 10g đường vào 490g nước lã. Hỏi Hữu đã tạo được dung dịch mấy phần trăm đường?

Bài 26: Nguyên liệu để muối dưa cải gồm: rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường, muối theo thứ tự chiếm 5%; 0,4%; 0,6% trong tổng lượng dưa cải muối. Vậy nếu muối 1,88kg rau cải thì cần bao nhiêu kg hành tươi?

Bài 27: Người ta trồng sen trong một cái hồ, ngày sau lá sen tăng diện tích gấp đôi ngày trước và sau 30 ngày thì lá sen phủ kín mặt hồ. Hỏi đến ngày thứ 29 thì lá sen phủ mấy phần trăm diện tích mặt hồ?

Bài 28: Một sản phẩm trong siêu thị đợt đầu bán với giá 20 000 đồng. Đợt sau do hạ giá nên người mua sản phẩm đó tăng thêm 25% và doanh thu cũng tăng thêm 12,5% so với đợt đầu. Hỏi đợt sau giá sản phẩm đó là bao nhiêu?

Bài 29: Một can chứa dầu cân nặng 20kg, trong đó lượng dầu chiếm 90% toàn bộ khối lượng can dầu đó. Sau khi người ta lấy ra một số lít dầu thì lượng dầu còn lại chiếm 87,5% khối lượng can dầu lúc đó. Hỏi người ta đã lấy ra mấy lít dầu, biết mỗi lít dầu nặng 0,8kg?

Bài 30: Tính tuổi của hai anh em hiện nay biết rằng: 52,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

Bài 31: Một trại nuôi gà có số gà trống bằng 25% số gà mái. Sau đó trại mua thêm 72 con gà trống nữa thì số gà trống bằng 40% số gà mái. Hỏi lúc đầu trại nuôi bao nhiêu con gà?

Bài 32: Tủ sách thư viện của nhà trường có 2 ngăn: ngăn thứ nhất có số sách bằng 40% của tủ sách. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn sách thì số sách ở ngăn thứ nhất bằng 75% số sách ngăn thứ hai. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?

Bài 33: Một cửa hàng bán một cái quạt với giá 1 980 000 đồng, tính ra lãi 10% tiền vốn. Hỏi để lãi 10% giá bán thì cửa hàng phải bán cái quạt đó bao nhiêu tiền?

Bài 34: Một người muốn vay tiền mua nhà trong thời hạn 1 năm sẽ trả. Có 2 ngân hàng cho vay đô la $. Ngân hàng A cho vay 5800 $ Với lãi suất 12% một năm. Ngân hàng B cho vay 5500$ với lãi suất là 11% một năm. Hỏi sau 1 năm người đó phải trả cho ngân hàng nào nhiều tiền lãi hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Bài 35: Tính nhanh: \frac{27}{50}+ 75% + \frac{254}{400}+ 7,5%

2. Giải bài tập về tỉ số phần trăm

Tham khảo các dạng bài tập lớp 5 khác

Đánh giá bài viết
183 51.174
Sắp xếp theo

Lớp 5

Xem thêm