Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán Phần 1

Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ và giải bằng 2 cách củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5.

1. Bài tập Toán Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Câu 1:

a) Tổng của hai số là 90. Số thứ nhất bằng 7/8 số thứ hai. Tìm hai số đó?

b) Hiệu của hai số là 33. Số thứ nhất bằng 8/5 số thứ hai. Tìm hai số đó?

Câu 2:

Trong vườn có 64 cây cam và chanh. Số cây cam bằng 1/3 số cây chanh. Tính số cây chanh trong vườn.

Câu 3:

Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 400m, chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của sân vận động đó?

b) Tính diện tích của sân vận động đó?

Câu 4:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/5 số đường bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kg đường.

Câu 5:

Có tất cả 18 quả táo, cam và xoài. Số quả cam bằng 1/2 số quả táo. Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam.

Tính số quả táo?

Câu 6:

Một lớp học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em, số học sinh nữ bằng 7/9 số học sinh nam. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 7:

Tỉ số giữa cân nặng của bố và cân nặng của con là 5 : 3. Con nhẹ hơn bố 26 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Câu 8: Có 15 người làm xong một công việc trong 16 ngày. Hỏi nếu có 24 người thì sẽ làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người là như nhau).

Câu 9: Một đội công nhân có 12 người dự kiến sửa xong một con đường trong 15 ngày. Đến khi bắt đầu làm thì đội công nhân được bổ sung thêm 6 người nữa. Hỏi đội công nhân sửa xong con đường đó trước bao nhiêu ngày so với dự kiến? (Biết mức làm của mỗi người như nhau)

Câu 10: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng sau đó có một số người đến thếm nên số gạo chỉ đủ ăn trong 30 ngày.

Vậy số người đến thêm là bao nhiêu người?

Câu 11:

Mẹ mua 20kg gạo thường , giá 4500 đồng một ki – lô- gam thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền ấy nếu mua gạo ngon thì sẽ được bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng giá một ki-lô-gam gạo ngon hơn giá một ki-lô-gam gạo thường là 4500 đồng?

Câu 12:

Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 13 l xăng. Nếu ô tô đó đi quãng đường 300km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

2. Đáp án Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Câu 1:

a)

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 7 + 8 =15 (phần)

Số thứ nhất là: 90 : 15 x 7 = 42

Số thứ hai là: 90 – 42 = 48

b)

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là: 8 – 5 = 3 ( phần)

Số thứ nhất là 33 : 3 x 8 = 88

Số thứ hai là : 88 – 33 = 55

Câu 2:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 ( phần)

Số cây chanh trong vườn là: 64 : 4 x 3 = 48 (cây)

Câu 3:

a) Nửa chu vi của sân vận động là:

400 : 2 = 200 (m)

Ta có sơ đồ:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 ( phần)

Chiều dài cuản sân vận động là: 200 : 5 x 3 = 120 (m)

Chiều rộng của sân vận động là: 200 – 120 = 80 (m)

b) Diện tích của sân vận động là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Câu 4:

HD:

Số đường cả hai ngày cửa hàng đó bán được là:

40 x 2 = 80 (kg)

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được số đường là: 80 : 8 x 3 = 30 (kg)

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số đường là: 80 – 30 = 50 (kg)

Câu 5:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 2 + 1 + 3 = 6 (phần)

Số quả táo là: 18 : 6 x 2 = 6 (quả)

Câu 6:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 2 =7 (phần)

Số học sinh nam là: 4 : 2 x 9 = 18 (em)

Số học sinh nữ là: 18 – 4 = 14 (em)

Câu 7:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Bố cân nặng là: 26 : 2 x 5 = 65 (g)

Câu 8:

(Phương pháp rút về đơn vị)

Một người làm xong công việc đó trong số ngày là:

15 x 16 = 240 (ngày)

Nếu có 24 người thì sẽ làm xong công việc đó trong số ngày là:

240 : 24 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày.

Câu 9:

(phương pháp rút về đơn vị)

1 người sửa xong con đường đó trong số ngày là:

12 x 15 = 180 (ngày)

Đến khi bắt đầu làm, đội công nhân có số người làm là:

12 + 6 = 18 (người)

Trên thực tế, đội công nhân sửa xong con đường đó trong số ngày là:

180 : 18 = 10 (ngày)

Đội công nhân sửa xong con đường đó trước số ngày so với dự kiến là:

15 - 10 = 5 (ngày)

Đáp số: 5 ngày.

Câu 11:

Mua mỗi ki-lô-gam(kg) gạo ngon có giá là:

4500 + 4500 = 9000 ( đồng )

Số tiền lúc đầu mẹ có là:

20 × 4500 = 90000 ( đồng )

Với số tiền đó mẹ mua được số ki-lô-gam (kg) gạo ngon là:

90000 : 9000 = 10 ( kg )

Đáp số: 10 kg

Câu 12:

(phương pháp tìm tỉ số)

300 km gấp 100 km số lần là:

300 : 100 = 3 (lần)

Ô tô đi 300 km tiêu thụ hết số lít xăng là:

13 x 3 = 39 (l)

Đáp số: 39 lít

3. Giải bài tập SGK, VBT 

4. Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải Toán. Các kiến thức và bài tập cơ bản, bài tập trắc nghiệm để các em có thể luyện tập. VnDoc liên tục cập nhật lời giải các sách trong chương trình lớp 5 cho các bạn cùng theo dõi và ôn tập.

Đánh giá bài viết
93 52.570
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm