Toán chuyển động lớp 5

Toán chuyển động lớp 5

Toán chuyển động lớp 5 là tài liệu học tập Toán lớp 5, chuyên đề chuyển động, trình bày chi tiết các kiến thức cần nắm, công thức cần ghi nhớ cũng như phương pháp giải bài toán chuyển động đều lớp 5, các dạng bài tập toán chuyển động đều.... Đây là tài liệu học môn Toán lớp 5 rất cần thiết dành cho các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 5: Ôn tập về đo Thời gian

Bài tập toán lớp 5 - Dạng toán công việc chung

NÂNG CAO PHÁT TRIỂN VÀ BỒI DƯỠNG HSG

TOÁN LỚP 4 – LỚP 5

CHUYÊN ĐỀ: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN 1: NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Các đại lượng trong toán chuyển động

- Quãng đường: kí hiệu là s

- Thời gian: kí hiệu là t

- Vận tốc: kí hiệu là v.

II. Các công thức cần nhớ:

S = v × t; v = s/t; t = s/v

III. Chú ý:Khi sử dụng các đại lượng trong một hệ thống đơn vị cần lưu ý cho học sinh:

1. -Nếu quãng đường là km, thời gian là giờ thì vận tốc là km/giờ.

- Nếu quãng đường là m, thời gian là phút thì vận tốc là m/phút.

2. Với cùng một vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian.

3. Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc.

4. Trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

PHẦN 2: CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VÀ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Dạng 1: Các bài toán có một chuyển động tham gia

I. Kiến thức cần nhớ:

  • Thời gian đi = quãng đường : vận tốc (t=s:v) = giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).
  • Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).
  • Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).
  • Vận tốc = quãng đường : thời gian (v = s : t)
  • Quãng đường = vận tốc x thời gian (s = v × t).

II. Các loại bài:

  1. Loại 1: Tính quãng đường khi biết vân tốc và phải giải bài toán phụ để tìm thờigian.
  2. Loại 2: Tính quãng đường khi biết thời gian và phải giải bài toán phụ để tìm vận tốc.
  3. Loại 3: Vật chuyển động trên một quãng đường nhưng vận tốc thay đổi giữa đoạn lên dốc, xuống dốc và đường bằng.
  4. Loại 4: Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về.

DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN CÓ HAI HOẶC BA CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU

I. Kiến thức cần nhớ:

- Vận tốc vật thứ nhất: kí hiệu V1

- Vận tốc vật thứ hai: kí hiệu V2.

Đánh giá bài viết
95 25.742
Sắp xếp theo

Toán lớp 5

Xem thêm