Viết thư UPU 2024

Bài dự thi viết thư quốc tế upu lần thứ 53: "Ở tuổi 150, UPU đã phục vụ người dân trên khắp thế giới trải qua hơn 8 thế hệ. Thế giới đã thay đổi to lớn kể từ đó. Hãy viết thư cho các thế hệ tương lai về thế giới mà bạn hy vọng họ sẽ thừa hưởng”. Cùng tham khảo bài dự thi mẫu viết thư quốc tế upu lần thứ 53 dưới đây:

Viết thư UPU lần thứ 53