Viết thư UPU lần thứ 52

Viết thư UPU 2023

Bài dự thi viết thư quốc tế upu lần thứ 52: Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình. Cùng tham khảo bài dự thi mẫu vết thư quốc tế upu lần thứ 52 dưới đây:

Viết thư UPU 2021

Bài dự thi viết thư quốc tế upu lần thứ 51: Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu sẽ được VnDoc cập nhật bài dự thi mẫu để các bạn tham khảo qua các bài viết dưới đây:

  1. Bài dự thi viết thư quốc tế upu lần thứ 51
  2. Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu
  3. Các bức thư dự thi Viết thư UPU lần thứ 51 Hay Chọn Lọc
  4. Dàn ý Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 
  5. Cách trình bày thư UPU lần thứ 51 dễ đạt giải

Viết thư UPU lần thứ 52