Toán lớp 4 năm học 2023 - 2024 sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách mới: Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo; Toán lớp 4 Kết nối tri thức; Toán lớp 4 Cánh diều. Để giúp các em học sinh nắm được nội dung bài học, VnDoc sẽ giúp các bạn nắm được lời giải Toán lớp 4 sách giáo khoa và sách bài tập. Mời các bạn tham khảo qua các đường link bên dưới:

  1. Toán lớp 4 Kết nối tri thức
  2. Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo
  3. Toán lớp 4 Cánh diều

Giải Toán lớp 4 dễ hiểu, chi tiết từng câu hỏi giúp các em học sinh nắm được nội dung từng bài học.