Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, cách quy đồng phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Cách quy đồng mẫu số các phân số Toán 4

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

- Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

- Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

- Giữ nguyên phân số thứ hai

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

>> Tham khảo chi tiết: Lý thuyết Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu số các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 6

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số các phân số sau :

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 7

a) Viết các phân số lần lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4/7 và 3 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 8 và 8/ 11 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

Quy đồng mẫu các phân số

Đáp án Bài tập Toán lớp 4

Bài 1

Quy đồng mẫu các phân số

d) Chọn 9 là mẫu số chung , ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

e) Chọn 24 là mẫu số chung , ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

g) Chọn 30 là mẫu số chung ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 2.

Quy đồng mẫu các phân số

b) Chọn mẫu số chung là 24 (vì 24 chia hết cho 3, 4, 8). Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Quy đồng mẫu các phân số

c) Chọn mẫu số chung là 30 (vì 30 chia hết cho 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Quy đồng mẫu các phân số

d) Chọn mẫu số chung là 12 (vì 12 chia hết cho 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 3

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 4

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 5

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 6

HD:

a) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

b) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

hoặc rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

c) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 7

Quy đồng mẫu các phân số

Bài 8

Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập tự luyện Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ nhất:

7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

D. Đáp án khác.

Câu 2: Viết các phân số lần lượt bằng 3/8 và 7/12 có mẫu số chung là 24?

A. 18/24; 14/24

B. 9/24; 14/24

C. 18/24; 21/24

Câu 3. Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số: 1/3; 2/5; 1/2 là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Hai phân số lần lượt bằng hai phân số 3/7 và 1/2 có mẫu chung bằng 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta bán 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi nếu số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trong số đó?

Câu 7. Tìm mẫu số chung:

a) Bé nhất có thể có của 2 phân số 11/56 và 3/28 là số tự nhiên nào?

b) Bé nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?

c) Nhỏ nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) Nhỏ nhất của hai phân số 7/9 và 2/3 ?

>> Tham khảo chi tiết các dạng Toán, chuyên đề phân số lớp 4 chi tiết: Chuyên đề phân số Toán lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được cách quy đồng mẫu số, rút gọn phân số rồi quy đồng, củng cố các dạng Toán về phân số, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học đạt kết quả cao. Sau đây là các bài giải SGK cũng như VBT Toán 4 về quy đồng mẫu số, các em học sinh tham khảo.

Giải Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Đánh giá bài viết
236 62.574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm