Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Phép chia phân số

Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Phép chia phân số được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến phép chia phân số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 4, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Video hướng dẫn giải bài tập trang 136 SGK Toán lớp 4: Phép chia phân số

Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Phép chia phân số

A. Lý thuyết cần nhớ về phép chia phân số

+ Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

+ Phân số đảo ngược của một phân số là phân số có tử số là mẫu số của phân số ban đầu và mẫu số là tử số của phân số ban đầu

+ Ví dụ: \frac{7}{{15}}:\frac{2}{3} = \frac{7}{{15}} \times \frac{3}{2} = \frac{{7 \times 3}}{{15 \times 2}} = \frac{{21}}{{30}} = \frac{7}{{10}}

B. Bài tập vận dụng về phép chia phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phân số đảo ngược của phân số \frac{8}{3}là phân số:

A.\frac{3}{8} B.\frac{1}{3} C. \frac{8}{3} D.\frac{5}{3}

Câu 2: Kết quả phép tính \frac{8}{{35}}:\frac{4}{{21}} sau khi đã rút gọn là:

A.\frac{2}{7} B. \frac{4}{5} C.\frac{6}{7} D.\frac{6}{5}

Câu 3: Giá trị của x biết x \times \frac{9}{4} = \frac{{15}}{{16}}:\frac{3}{4} - \frac{2}{5}là:

A.\frac{7}{{45}} B.\frac{{17}}{{45}} C.\frac{4}{{45}} D.\frac{{45}}{{17}}

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích là cm², chiều rộng là cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. \frac{8}{3}cm² B.\frac{3}{8} cm C.\frac{3}{8} D. \frac{8}{3}cm

Câu 5: Phép tính \frac{7}{9}:\frac{5}{{18}} = \frac{9}{7} \times \frac{5}{{18}} = \frac{{9 \times 5}}{{7 \times 18}} = \frac{5}{{14}}đúng hay sai?

A. Sai B. Đúng

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Có một cái hồ và hai vòi nước. Vòi thứ nhất có thể chảy đầy hồ trong 4 giờ, vòi thứ hai có thể chảy đầy hồ trong 6 giờ. Nếu hồ không có nước, mở hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu sẽ đầy nước?

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, \frac{1}{2}:\frac{3}{4}:5

b, \frac{2}{5}:12:\frac{4}{3}

c, \left( {\frac{1}{4}:5 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}:4} \right)

d, \left( {\frac{3}{4}:5 + \frac{1}{2}:\frac{3}{5}} \right) \times \left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{3} \times 2} \right)

Bài 3: Tìm X, biết: \frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}

Bài 4: Tìm phân số biết:

a, \frac{3}{4} \times \frac{a}{b} = \frac{1}{2}

b,\frac{3}{4}:\frac{a}{b} = 3

C. Hướng dẫn giải bài tập về phép chia phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 3Câu 3Câu 4Câu 5
CDBDA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được số phần bể là: 1:4 = \frac{1}{4}(bể)

Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được số phần bể là: 1:6 = \frac{1}{6}(bể)

Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được số phần bể là: \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{{12}}(bể)

Thời gian để hai vòi cùng chảy đầy bể là: 1:\frac{5}{{12}} = \frac{{12}}{5}(giờ)

Đáp số: \frac{{12}}{5}giờ

Bài 2:

a, \frac{1}{2}:\frac{3}{4}:5 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}:5 = \frac{3}{8}:5 = \frac{3}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{{40}}

b, \frac{2}{5}:12:\frac{4}{3} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{{12}}:\frac{4}{3} = \frac{1}{{30}} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{{40}}

c,

\begin{array}{l}
\left( {\frac{1}{4}:5 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}:4} \right) = \left( {\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{4}} \right)\\
 = \left[ {\frac{1}{4} \times \left( {\frac{1}{5} + \frac{1}{3}} \right)} \right]:\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{{20}}} \right) = \left( {\frac{1}{4} \times \frac{8}{{15}}} \right):\left( {\frac{{40}}{{60}} + \frac{3}{{60}}} \right) = \frac{2}{{15}}:\frac{{43}}{{60}}\\
 = \frac{2}{{15}} \times \frac{{60}}{{43}} = \frac{8}{{43}}
\end{array}

d,

\begin{array}{l}
\left( {\frac{3}{4}:5 + \frac{1}{2}:\frac{3}{5}} \right) \times \left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{3} \times 2} \right) = \left( {\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{5}{3}} \right) \times \left( {\frac{4}{5} + \frac{2}{3}} \right)\\
 = \left( {\frac{3}{{20}} + \frac{5}{6}} \right) \times \left( {\frac{{12}}{{15}} + \frac{{10}}{{15}}} \right) = \left( {\frac{9}{{60}} + \frac{{50}}{{60}}} \right) \times \frac{{22}}{{15}} = \frac{{59}}{{60}} \times \frac{{22}}{{15}} = \frac{{649}}{{450}}
\end{array}

Bài 3:

\begin{array}{l}
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{6}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} = \frac{1}{6} + \frac{5}{4}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{{17}}{{12}}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{3}{{10}} = \frac{{17}}{{12}}\\
\frac{3}{5} \times X = \frac{{17}}{{12}} - \frac{3}{{10}}\\
\frac{3}{5} \times X = \frac{{67}}{{60}}\\
X = \frac{{67}}{{60}}:\frac{3}{5}\\
X = \frac{{67}}{{60}} \times \frac{5}{3} = \frac{{67}}{{36}}
\end{array}

Bài 4:

a, \frac{a}{b} = \frac{3}{4}:\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{2}

b, \frac{a}{b} = \frac{3}{4}:3 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}

------------

Trong quá trình học môn Toán lớp 4, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 4 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 4giải SBT Toán lớp 4 để cùng các em học tốt hơn. Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
29 14.734
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 4

    Xem thêm