Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 66 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 86 Toán lớp 4 VNEN

1. Quan sát hoa văn trong hình vẽ sau và cho biết hình dạng của mỗi hoa văn trong hình vẽ trên

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi

Trả lời:

Các hoa văn trong hình vẽ trên đều là hình có 4 cạnh bằng nhau. Trong đó, hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.

2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn: (sgk)

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau

3. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi?

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi

Trả lời:

Hình thoi là các hình:

· Hình 1

· Hình 3

(Vì hai hình này có 2 cặp đối diện song song và có 4 cạnh bằng nhau)

B. Hoạt động thực hành bài 86 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 67 VNEN toán 4 tập 2

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi?

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi

Đáp án

Trong các hình trên, hình thoi là:

Đáp án: Hình 4

Vì có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Câu 2: Trang 67 VNEN toán 4 tập 2

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi

a. Em dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra bốn cạnh của hình thoi có bằng nhau không?

b. Em dùng thước có vạch chia Xăng-ti-mét để kiểm tra lại xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không

c. Dùng eke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

Đáp án

a. Bốn cạnh của hình thoi ABCD đều bằng nhau và bằng 2cm.

b. Hai đường chéo của hình thoi ABCD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

c. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

C. Hoạt động ứng dụng bài 86 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 67 VNEN toán 4 tập 2

Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình thoi.

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 86: Hình thoi

Gợi ý: Các em học sinh thực hiện từng bước theo hướng dẫn trong sách giáo khoa để được hình thoi.

D. Bài tập Hình thoi lớp 4

E. Trắc nghiệm Hình thoi lớp 4

Đánh giá bài viết
48 10.212
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm