Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 55: Luyện tập

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 55: Luyện tập - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 128 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 55 Toán lớp 4 VNEN

Câu 2: Trang 128 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số: 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355, em hãy viết vào vở:

a. Các số chẵn;

b. Các số lẻ;

c. Các số chia hết cho 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong các số: 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a. Các số chẵn là: 4568, 66814, 2050, 3576, 900

b. Các số lẻ là: 3457, 2229, 2355

c. Các số chia hết cho 5 là: 2050, 900 và 2355

Câu 3: Trang 129 sách VNEN toán 4 tập 1

Em hãy viết vào vở:

a. Bốn số có ba chữ số và chia hết cho 2;

b. Bốn số có bốn chữ số và chia hết cho 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có:

a. Bốn số có ba chữ số và chia hết cho 2 là 346, 648 và 100

b. Bốn số có bốn chữ số và chia hết cho 5 là: 3215, 5000, 4670

Câu 4: Trang 129 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số: 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324, em hãy viết vào vở:

a. Các số chia hết cho 2;

b. Các số chia hết cho 5;

c. Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong các số: 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324:

a. Các số chia hết cho 2 là 480, 296, 2000, 9010 và 324

b. Các số chia hết cho 5 là 345, 480, 2000, 3995, 9010

c. Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là 480, 2000, 9010

Câu 5: Trang 129 sách VNEN toán 4 tập 1

Với các chữ số 8; 0; 5, em hãy viết vào vở:

a. Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2;

b. Các số có ba chừ số khác nhau chia hết cho 5;

c. Các số có ba chữ số khác nhau, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

Với 3 số: 8, 0, 5 ta có:

a. Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2 là: 508, 580, 850

b. Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 là: 805, 850, 580

c. Các số có ba chữ số khác nhau, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 850 và 580

C. Hoạt động ứng dụng bài 55 Toán lớp 4 VNEN

Em hãy đọc các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong các số từ 1 đến 100 cho mẹ nghe.

Đáp án và hướng dẫn giải

Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là những số có tận cùng là chữ số 0.

Vậy các số đó là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100.

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm