Giải Toán lớp 4 VNEN bài 84: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 84: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 61, 62, 63 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 84 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 63 sách VNEN toán 4

a. Em và bạn rút gọn các phân số:  \dfrac{8}{{20}};\, \dfrac{9}{{12}}; \dfrac{4}{{10}}; \dfrac{6}{8}; \dfrac{{15}}{{20}}; \dfrac{6}{{15}}.

b. Trong các phân số trên, phân số nào bằng nhau?

Phương pháp giải:

a) Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :

• Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

• Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

b) Dựa vào kết quả ở câu a để tìm các phân số bằng nhau. Các phân số rút gọn thành phân số tối giản bằng nhau thì bằng nhau.

Đáp án

a. Rút gọn phân số:

\dfrac{8}{{20}} = \dfrac{{8:4}}{{20:4}} = \dfrac{2}{5};\, \dfrac{9}{{12}} = \dfrac{{9:3}}{{12:3}} = \dfrac{3}{4};

\dfrac{4}{{10}} = \dfrac{{4:2}}{{10:2}} = \dfrac{2}{5}; \dfrac{6}{8} = \dfrac{{6:2}}{{8:2}} = \dfrac{3}{4};

\dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{{15:5}}{{20:5}} = \dfrac{3}{4}; \dfrac{6}{{15}} = \dfrac{{6:3}}{{15:3}} = \dfrac{2}{5}.

b. Những phân số bằng nhau là:

\dfrac{8}{{20}} = \dfrac{4}{{10}} = \dfrac{6}{{15}}\,\,\,\left( { = \dfrac{2}{5}} \right).

\dfrac{9}{{12}} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{{15}}{{20}}\,\,\left( { = \dfrac{3}{4}} \right).

Câu 2: Trang 63 sách VNEN toán 4

Một đội đồng diễn có 60 bạn được chia đều thành 5 hàng. Hỏi:

· Ba hàng chiếm mấy phần số bạn trong đội diễn?

· 3 hàng có bao nhiêu bạn?

Đáp án

Ba hàng chiếm số phần trong đội diễn là:

3 : 5 = \frac{3}{5} (phần)

3 hàng có số bạn là:

60 x \frac{3}{5}= 36 (bạn)

Đáp số: a. \frac{3}{5}

b. 36 bạn

Câu 3: Trang 63 sách VNEN toán 4

Quãng đường từ nhà chị Hoa đến chợ huyện là 12km. Chị Hoa đã đi được 2/3 quãng đường đó. Hỏi chị Hoa còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì đến chợ huyện?

Đáp án

Quãng đường mà chị Hoa đã đi được là:

12 x \frac{2}{3} = 8 (km)

Vậy số đường còn lại chị Hoa phải đi để đến được chợ huyện là:

12 - 8 = 4 (km)

Đáp số: 4km

Câu 4: Trang 64 sách VNEN toán 4

Có một kho gạo. Lần đầu người ta lấy 24560kg gạo, lần sau lấy đi bằng 34 số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 37020kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kg gạo?

Đáp án

Số kg gạo đã lấy lần thứ hai là:

24560 x \frac{3}{4} = 18420 (kg)

Vậy số kg gạo ban đầu có trong kho là:

24560 + 18420 + 37020 = 80000 (kg)

Đáp số: 80 000 kg

B. Hoạt động ứng dụng bài 84 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 64 sách VNEN toán 4

Em hãy tự nghĩ ra bài toán trong cuộc sống hằng nhày giải bằng hai phép tính liên quan đến phân số rồi giải bài toán đó.

Đáp án

Ví dụ mẫu 1:

Đề bài: Để phục vụ ngày tết, mẹ em đã cắt hoa ly trong vườn nhà để bán. Ngày thứ nhất, mẹ cắt được 850 cành hoa ly, ngày thứ hai mẹ cắt được \frac{4}{5} số cành hoa ly của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày mẹ đã cắt được bao nhiêu cành hoa ly?

Bài giải:

Ngày thứ hai mẹ cắt được số cành hoa ly là:

850 x \frac{4}{5} = 680 (cành)

Vậy, cả hai ngày mẹ cắt được tất cả số cành hoa ly là:

850 + 680 = 1530 (cành)

Đáp số: 1530 cành

Ví dụ mẫu 2:

Đề bài: Để phục vụ ngày tết, một cửa hàng nhập mứt Tết để bán. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 156 hộp mứt, ngày thứ hai bán được \frac{3}{4} số mứt bán trong ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp mứt ?

Bài giải:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số hộp mứt là :

156 × \frac{3}{4} = 117 (hộp)

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số hộp mứt là :

156+117 = 273(hộp)

Đáp số: 273 hộp.

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 85: Em đã học được những gì?

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 137, 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung.

Đánh giá bài viết
149 55.647
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Mialy Huỳnh
    Mialy Huỳnh

    CẢM ƠN NHIỀU NHOA

    Thích Phản hồi 22:11 13/03

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm