Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 82 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 93: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

A. Hoạt động thực hành bài 94 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 82 VNEN toán 4 tập 2

Chơi trò chơi "Đặt bài toán theo sơ đồ":

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Nhà em có số con vịt ít hơn số con gà là 20 con. Tỉ số của số con vịt và số con gà là 3/5. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt, bao nhiêu con gà?

Câu 2: Trang 82 VNEN toán 4 tập 2

Hiệu của hai số là 40. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm mỗi số

Đáp án

Ta có sơ đồ:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 40 : 2 = 20

Số thứ nhất là: 20 x 1 = 20

Số thứ hai là: 20 x 3 = 60

Đáp số: Số thứ nhất 20

Số thứ hai 60

Câu 3: Trang 82 VNEN toán 4 tập 2

Thanh ít hơn Hà 12 bông hoa. Số hoa của Thanh bằng 5/7 số hoa của Hà. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

Đáp án

Ta có sơ đồ:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 5 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 12 : 2 = 6 (bông hoa)

Thanh có số bông hoa là: 6 x 5 = 30 (bông hoa)

Hà có số bông hoa là: 30 + 12 = 42 (bông hoa)

Đáp số: Thanh 30 bông

Hà 42 bông

Câu 4: Trang 82 VNEN toán 4 tập 2

Xe ô tô thứ nhất chở ít hơn xe ô tô thứ hai là 420kg. Tỉ số lượng hàng của xe thứ nhất và xe thứ hai là 9/11. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Đáp án

Ta có sơ đồ:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

11 - 9 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 420 : 2 = 210 (kg)

Xe thứ nhất chở được số kg hàng là: 210 x 9 = 2700 (kg)

Xe thứ hai chở được số kg hàng là: 2700 + 420 = 3120 (kg)

Đáp số: xe thứ nhất 2700 kg

Xe thứ hai 4120 kg

Câu 5: Trang 83 VNEN toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán sau:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Hướng dẫn giải

- Quan sát sơ đồ tìm tỉ số và hiệu của hai số, sau đó nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé) hoặc tìm số lớn trước.

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...) hoặc tìm số bé (lấy số lớn trừ đi hiệu).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp thành một bước.

Đáp án

Nêu bài toán:

Hoa có ít hơn Ngọc 270 m vải. Số m vải của Hoa bằng 2/5 số m vải của Ngọc. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu m vải?

Bài giải:

Ta có hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 270 : 3 = 90 (m vải)

Hoa có số m vải là: 90 x 2 = 180 (m vải)

Ngọc có số m vải là: 180 + 270 = 450 (m vải)

Đáp số: Hoa 180m; Ngọc 450m

B. Hoạt động ứng dụng bài 94 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 83 VNEN toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Hướng dẫn giải

- Quan sát sơ đồ tìm tỉ số và hiệu của hai số, sau đó nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé) hoặc tìm số lớn trước.

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...) hoặc tìm số bé (lấy số lớn trừ đi hiệu).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp thành một bước.

Nêu bài toán:

Nhà em có số cây nhãn nhiều hơn số cây vải là 18 cây. Trong đó, số cây nhãn bằng 6/4 số cây vải. Hỏi nhà em có bao nhiêu cây nhãn, bao nhiêu cây vải?

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 4 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 18 : 2 = 9 (cây)

Số cây nhãn nhà em là: 9 x 6 = 54 (cây)

Số cây vải nhà em là: 54 - 18 = 36 (cây)

Đáp số: Nhãn 54 cây, vải 36 cây

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95: Em ôn lại những gì đã học

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp theo). Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải của bộ sách phù hợp với chương trình học.

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
60 32.239
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm