Giải Toán lớp 4 VNEN bài 87: Diện tích Hình thoi

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 87: Diện tích Hình thoi - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 68 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 87 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "ghép hình".

Có bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên

a. Hãy ghép bốn hình tam giác đó thành:

Giải Toán lớp 4 VNEN

b. So sánh diện tích hình chữ nhật và hình thoi em vừa ghép được

c. Tính diện tích hình chữ nhật em vừa ghép được

d. Nhận xét chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật và độ dài các đường chéo của hình thoi

Trả lời:

a. Ta ghép các hình như sau:

Giải Toán lớp 4 VNEN

b. Diện tích của hình chữ nhật vừa ghép bằng diện tích hình thoi vừa ghép (vì đều được tạo thành từ 4 hình tam giác có kích thước như nhau)

c. Diện tích hình chữ nhật vừa ghép được là: (3 x 2) x 2 = 12 (cm2)

d. Chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ hơn độ dài các đường chéo của hình thoi.

2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn: (sgk)

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

S = \frac{m\times n}{2}

(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

3. Tính diện tích của:

a. Hình thoi ABCD, biết độ dài các đường chéo là AC = 3cm, BD= 4cm

b. Hình thoi MNPQ, biết độ dài các đường chéo MP = 7cm, NQ=4cm

Giải Toán lớp 4 VNEN

Trả lời:

a. Diện tích hình thoi ABCD là: S = (4×3) : 2=6(cm2)

b. Diện tích hình thoi MNPQ là: S = (7×4) : 2=14(cm2)

B. Hoạt động thực hành bài 87 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 69 VNEN toán 4 tập 2

Tính diện tích hình thoi, biết:

a. Độ dài các đường chéo là 30cm và 7cm

b. Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Đáp án

a. Độ dài các đường chéo là 30cm và 7cm

Diện tích của hình thoi là:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp số: 105 cm2

b. Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Đổi 4m = 40 dm

Diện tích của hình thoi là:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp số: 300 dm2

Câu 2: Trang 69 VNEN toán 4 tập 2

Giải bài toán: Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Đáp án

Diện tích của miếng kính hình thoi là:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp số: 70 cm2

Câu 3: Trang 70 VNEN toán 4 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải Toán lớp 4 VNEN

A. Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

 

B. Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật

 

C. Diện tích hình thoi gấp 2 lần diện tích hình chữ nhật

 

Đáp án

· Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 5 x 2 = 10 (cm2)

· Diện tích hình thoi ABCD là

Giải Toán lớp 4 VNEN

A. S

B. Đ

C. S

Câu 4: Trang 70 VNEN toán 4 tập 2

Em hãy thực hiện lần lượt các yêu cầu sau:

Giải Toán lớp 4 VNEN

a. Cắt bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên

b. Ghép bốn hình tam giác đó thành một hình thoi

c. Tính diện tích của hình thoi vừa ghép được

Đáp án

a, b. Cắt ghép bốn hình tam giác theo hình đã thành hình thoi

Giải Toán lớp 4 VNEN

c. Tính diện tích hình thoi:

Chiều dài đường chéo AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Chiều dài đường chéo BD là: 2 x 2 = 4 (cm)

Vậy diện tích hình thoi đã ghép là:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp số: 12 cm2

C. Hoạt động ứng dụng bài 87 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 70 VNEN toán 4 tập 2

Bạn My cắt giấy để gián con diều dạng hình thoi (như hình bên)

Giải Toán lớp 4 VNEN

Em hãy giúp bạn My tính xem bạn ấy cần bao nhiêu đề xi mét vuông giấy để có thể gián được con diều.

Để gián được con diều, bạn My cần số đề xi mét vuông giấy là:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp số: 10 dm2

D. Bài tập Diện tích hình thoi

E. Trắc nghiệm Diện tích hình thoi

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4: Diện tích hình thoi.

Đánh giá bài viết
29 14.048
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm