Giải Toán lớp 4 VNEN bài 21: Luyện tập

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 21: Luyện tập - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 52 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2.

A. Hoạt động thực hành bài 21 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 55 toán VNEN 4 tập 1

Đặt tính rồi tính tổng:

a. 3725 + 1429 + 2085 b. 17476 + 24064 + 9220

4835 + 716 + 625 84238 + 61904 + 2642

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 21

Câu 2: Trang 55 toán VNEN 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 742 + 316 + 258 b. 2547 + 3623 + 453

2811 + 2034 + 966 1217 + 3464 + 1536

Đáp án

a. 742 + 316 + 258 b. 2547 + 3623 + 453

= (742 + 258) + 316 = (2547 + 453) + 3623

= 1000 + 316 = 1316 = 3000 + 3623 = 6623

2811 + 2034 + 966 1217 + 3464 + 1536

= 2811 + (2034 + 966) = 1217 + (3464 + 1536)

= 2811 + 3000 = 5811 = 1217 + 5000 = 6217

Câu 3: Trang 55 toán VNEN 4 tập 1

Tìm x:

a. x - 298 = 502

b. x + 125 = 730

Đáp án

a. x - 298 = 502 b. x + 125 = 730

x = 502 + 298 x = 730 - 125

x = 800 x = 605

Câu 4: Trang 55 toán VNEN 4 tập 1

Trong một kho thóc có 450 tấn thóc. Ngày đầu nhập kho thêm 378 tấn thóc. Ngày thứ hai nhập tiếp 326 tấn nữa. Hỏi sau hai ngày, trong kho đó có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án

Hai ngày kho nhập thêm số tấn thóc là:

378 + 326 = 700 (tấn thóc)

Sau hai ngày, trong kho có tất cả số thóc là:

450 + 700 = 1150 (tấn thóc)

Đáp số: 1150 tấn thóc

Câu 5: Trang 56 toán VNEN 4 tập 1

Một hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật, ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = (a + b) x 2

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

· a = 13cm, b = 12cm

· a = 35m, b = 15m

Đáp án

Với a = 13cm, b = 12cm

Chu vi hình chữ nhật là: P = (13 + 12) x 2 = 50 (cm)

Với a = 35m, b = 15m

Chu vi hình chữ nhật là: P = (35 + 15) x 2 = 100 (m)

B. Hoạt động ứng dụng bài 21 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 56 toán VNEN 4 tập 1

Em đo chiều dài và chiều rộng rồi tính chu vi của nền nhà (hoặc của sân hay nền bếp, ....)

Đáp án

Ví dụ mẫu:

· Chiều dài ngôi nhà của em là: 7m

· Chiều rộng ngôi nhà của em là: 4m

Vậy chu vi của nền nhà em là:

P = (7 + 4) x 2 = 22 (m)

Đáp số: 22 m

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 44 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa ba chữ. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
34 15.654
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm