Bài tập Toán lớp 4: Phép cộng phân số

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 4: Phép cộng phân số
Bài 1
Tính rồi rút gọn:
Bài 2
Tính:
Bài 3.
Tính:
Bài 4
Tính:
Bài 5
Tính tổng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6
Rút gọn rồi tính:
Bài 7
Tính tổng:
Bài 8
Tính tổng:
Bài 9
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
Bài 10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tìm phân số viết vào chỗ chấm để có:
Bài 11
Viết số thích hợp vào ô trống:
Bài 12
Một ô ngày đầu đi được 1/4 quãng đường, ngày hôm sau đi được 1/2 quãng
đường đó. Hỏi cả ngày ô đi được tất cả mấy phần quãng đường đó?
Bài 13
Mỗi tiết học kéo dài 2/3 giờ. Giữa hai tiết học, học sinh được ngh 1/6 giờ. Hỏi
thời gian một tiết học giờ nghỉ o dài trong bao lâu?
Bài 14
Hộp thứ nhất đựng 1/4 kg kẹo. Hộp thứ hai đựng nhiều hơn hoọp thứ nhất 1/5
kg kẹo. Hỏi cả hai hộp đựng bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?
ĐÁP ÁN PHÉP CỘNG PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4
Bài 1
Bài 2

Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: Phép cộng phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, cộng hai phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Phép cộng phân số lớp 4 bao gồm 14 bài tập có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán phân số, cộng các phân số chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Giải Bài tập Phép cộng các phân số lớp 4

Đánh giá bài viết
617 85.434
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4

    Xem thêm