Bài tập đoạn văn tiếng Anh lớp 4 năm 2021

Bài tập luyện đọc tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng chuyên đề, đề luyện tập đoạn văn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh dạng bài Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 của bộ GD&ĐT giúp các em có thể rèn luyện kỹ năng làm dạng bài này hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Ex1. Read and answer.

My name is Mai. I am a primary pupil. On hot days at school, I wear a blouse, a short skirt, a red scarf and a pair of sandals. On cold days I wear a jacket over a jumper, a long skirt, a red scarf and a pair of socks and shoes. At home, I wear different things. On hot days, I wear a blouse, a pair of shorts and a pair of slippers. On cold days. I wear a jumper, a pair of trousers and a pair of socks and shoes.

1. What does Mai do?

2. What does she wear on hot days at school?

3. What does she wear on hot days at home?

4. Does she wear short on cold days at home?

5. Does she wear jumper on cold days at school?

6. What colour is her scarf?

Ex 2. Read the passage and answer the question.

This is my father. His name is Thanh. Hi is a factory worker. He gets up early, at 5.30 in the morning. He goes to work at 6 o’clock. He works in the factory from 7.30 a.m. to 4.30 p.m. He arrives home at 6 o’clock. In the evening, he watches TV and he goes to bed at 11.00.

1. What is his name?

2. What is his job?

3. What time does he go to work?

4. Does he arrive home at 4.30 p.m.?

5. What time does he go to bed?

Ex3. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi.

My name is Peter. I am from America. I like beef very much. It is my favourite food but my sister Mary does not like beef. She likes fish. It is her favourite food. I like apple juice. Mary likes apple juice, too. It is our favourite drink.

1. What is his name?

2. Where is he from?

3. What is his favourite food?

4. Does his sister like beef?

5. What is their favourite drink?

Ex4. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bên dưới.

Li Li and her friends are at the circus now. They like the animals very much. Li Li likes monkeys because they can swing. Alan likes tigers because they can jump. Peter likes bears because they can climb. Nam likes elephants because they can dance.

1. Where are Li Li and her friends?

2. Why does Li Li like monkeys?

3. Does Alan like bears?

4. Why does Peter like bears?

5. What animals does Nam like?

Ex5. Đoạn đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Li Li, Linda, and Mai want to do some shopping. First, they go to the supermarket. Next, they go to the post office because Li Li wants some stamps. Then, they go to a bookshop because Linda wants some books and postcards. Finally, they go to a food stall because they are hungry.

1. Where do they go first? Why?

2. Why do they go to the post office?

3. Why do they go to the bookshop?

4. Where do they go finally? Why?

Ex6. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi lớp 4

Li Li is in a clothing store now. She likes a red blouse and a pair of white shorts. She likes them because they are beautiful and cheap. The red blouse is 25,000 dong. The white shorts are 30,000 dong.

1. Where is Li Li now?

2. What does she like?

3. Why does she like the red blouse and the white shorts?

4. How much is the red blouse?

5. How much are the white shorts?

Ex7. Read the following text and answer these questions

Julie is going to pick apples with her mom, Maria. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 2 kilos of apple. Maria is going to use the apples to make a big apple pie. They have a great day together.

1. Who is Julie going to pick apples with?

__________________________________________

2. How many apples do they need to pick?

__________________________________________

3. Who is going to use the apples to make a big apple pie?

__________________________________________

4. Where is the apple orchard?

__________________________________________

Ex8. Read the text and answer the following questions

Dear Jack,

Today is New Year Eve. I am very happy about that. These are what I am going to do:

I am going to stay up late tonight and watch the firework displays. I am going to get up late tomorrow since I don’t have to go to school. Then I am going to my grandparents’ house for lunch. After lunch, we’re going to an amusement park. It will be so much fun. What about you? What are you going to do today and tomorrow?

Cheer,

Lucas

1. What day is it today?

______________________________________________

2. Is he going to stay up early tonight?

______________________________________________

3. Is he going to go to school tomorrow?

______________________________________________

4. What is he going to do tomorrow morning?

______________________________________________

5. What is he going to do after lunch tomorrow?

______________________________________________

ĐÁP ÁN

Ex1. Read and answer

1 - She is a primary pupil.

2 - She wears a blouse, a short skirt, a red scarf and a pair of sandals.

3 - She wears a blouse, a pair of shorts and a pair of slippers.

4 - No, she doesn't.

5 - Yes, she does.

6 - It is red.

Ex 2. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Thanh.

2 - He is a factory worker.

3 - He goes to work at 6 o'clock.

4 - No, he doesn't.

5 - He goes to bed at 11.00.

Ex3. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi.

1 - His name is Peter.

2 - He is from America.

3 - It is beef.

4 - No, she doesn't.

5 - It is apple juice.

Ex4. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bên dưới.

1 - They are at the circus.

2 - Because they can swing.

3 - No, he doesn't.

4 - Because they can climb.

5 - He likes elephants.

Ex5. Đoạn đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

1 - They go to the supermarket becuae they want to do shopping.

2 - Because Li Li wants some stamps.

3 - Because Linda wants some books and postcards.

4 - They fo to a food stall because they are hungry.

Ex6. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi lớp 4

1 - She is in a clothing store now.

2 - She likes a red blouse and a pair of white shorts.

3 - Because they are beautiful and cheap.

4 - It is 25,000 dong.

5 - They are 30,000 dong.

Ex7. Read the following text and answer these questions

1 - Her mom.

2 - 2 kilos of apple.

3 - Maria.

4 - It is near their house.

Ex8. Read the text and answer the following questions

1 - Today is New Year Eve.

2 - No, he isn't.

3 - No, he isn't.

4 - He is going to his grandparents’ house for lunch.

5 - He is going to an amusement park.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập tiếng Anh đọc hiểu lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
84 11.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm