Giáo án lớp 8 Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức