Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 có đáp án

Với các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 kèm theo đáp án dưới đây, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 hơn. Chúc các em học tốt và làm tốt các bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 này gồm các câu hỏi Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 5 tập 1 và Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 5 tập 2.