Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023

Đề thi cuối kì 1 lớp 5 đầy đủ các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Tin học. Các đề bao gồm đáp án và bảng ma trận chi tiết cho từng đề thi để các em học sinh cùng củng cố kiến thức. Đề thi lớp 5 kì 1 bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi.

Đề thi học kì 1 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn ToánĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt
Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng AnhĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học
Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch SửĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Địa lý

Đề thi học kì 1 lớp 5 kèm đáp án năm 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 năm 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 môn ToánĐề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt
Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng AnhĐề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học
Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch Sử - Địa lýĐề cương ôn tập học kì 1 lớp 5  đầy đủ các môn