Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024

Đề thi cuối kì 1 lớp 5 đầy đủ các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Tin học. Các đề bao gồm đáp án và bảng ma trận chi tiết cho từng đề thi để các em học sinh cùng củng cố kiến thức. Đề thi lớp 5 kì 1 bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi.