Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 bao gồm cả đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, các đề thi học kì 1 lớp 5 này cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp 5

Thời gian: 40 phút

A. Phần Lịch sử

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương? M1

A. Phan Bội Châu
B. Quang Trung
C. Trương Định
D. Tôn Thất Thuyết

Câu 2. (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì? M2

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.
B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.
C. Khai thác khoáng sản.
D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 3. (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt. M3

Câu 4. (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì? M2

B. Phần Địa lý

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 5. (1 điểm) Phần đát liền của nước ta giáp với những nước nào? M1

A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia
B.Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia
C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào
D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6: (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: M1

A. Trồng lúa
B.Trồng rừng
C. Chăn nuôi
D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Câu 7. (2 điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển? M2

Câu 8. (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào? M4

Đáp án và hưỡng dẫn giải môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

A. Phần Lịch sử

Câu 1: (1 điểm) Ý - D

Câu 2: 1 điểm. Ý - A

Câu 3: (2 điểm)

- Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang, "Tấc đát tấc vàng”. Những đoạn đê vỡ được đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất...

- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động khắp nơi, các lớp học bình dân được mở...

Câu 4: (1 điểm)

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

B. Phần địa lý

Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào A

Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào A

Câu 7: (2 điểm)

- Vì vùng đồng băng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,.....

Câu 6: (1 điểm )

Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (1 điểm)

Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2018 - 2019

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch nội dung

Số câu
và số
điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

3. Việt Nam

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

2,0

2,0

1,0

2,0

3,0

4. Châu Á

Số câu

Số điểm

Tổng

Số câu

3

1

2

1

1

4

4

Số điểm

3,0

1,0

3,0

2,0

1,0

4,0

6,0

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2018 - 2019 các môn:

Đánh giá bài viết
498 92.669
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm