Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

05 Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 Tải nhiều gồm đầy đủ đáp án cho từng câu hỏi. Các đề thi dưới đây bám sát chương trình học. Sau đây là chi tiết đề thi để các bạn học sinh cùng lên kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho chương trình học trên lớp đạt kết quả cao.

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 1 Số 1

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022-2023

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: .................................................................

Lớp: 5............. Trường: Tiểu học..............................

A. LỊCH SỬ:

PHẦN I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. (0,5điểm) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày- tháng-năm nào?

A. Ngày 9-2 -1945

B. Ngày 2 - 9 - 1945

C. Ngày 9 - 2 -1946

D. Ngày 2 - 9 -1946

Câu 2. (1điểm) Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?

A. Lê Hồng Phong.

B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Nguyễn Ái Quốc.

D. Trần Phú.

Câu 3. (0,5điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 3 - 2 - 1929.

B. Ngày 3 - 2 - 1930.

C. Ngày 3 - 2 - 1935.

D. Ngày 3 - 2 - 1940.

Câu 4. (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám là:

A. Thực dân Pháp phải chấm dứt ách cai trị nước ta.

B. Đập tan xiềng xích nô lệ suốt hơn 80 năm của thực dân- phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân ta, mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.

C. Toàn dân được ấm no hạnh phúc.

D. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5. (2 điểm) Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là gì?

B. ĐỊA LÍ:

PHẦN I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. (1điểm) Tuyến đường sắt và đường bộ dài nhất nước ta là:

A. Huế - Đà nẵng

B. Đường sắt Bắc- Nam và Quốc lộ 1A

C. Hà Nội - Đà Nẵng

D. Đà Nẵng - Nha Trang.

Câu 2. (0,5điểm) Nơi có hoạt động thương mại lớn nhất nước ta là:

A. Đà Nẵng

B. Huế

C. Vũng tàu

D. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Câu 3. (1điểm) Lợn, gà và gia cầm nuôi nhiều ở vùng nào nước ta?

A. Vùng núi

B. Ven biển

C. Đồng bằng

D. Tất cả ý trên

Câu 4. (0,5điểm) Nước ta có mật độ dân số như thế nào so với khu vực và thế giới?

A. Cao

B. Bình thường

C. Thấp

D. Rất thấp

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5. (2điểm) Vì sao thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước?

Đáp án và cách cho điểm:

A. LỊCH SỬ: 5điểm

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1: 0,5điểm – Khoanh ý B

0,5 điểm

Câu 2: 1điểm – Khoanh ý C

1 điểm

Câu 3: 0,5điểm – Khoanh ý B

0,5 điểm

Câu 4: 1điểm – Khoanh ý B

1 điểm

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: 2 điểm

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

2 điểm

A. ĐỊA LÍ: 5 điểm

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1: 1điểm – Khoanh ý B

1 điểm

Câu 2: 0,5điểm – Khoanh ý D

0,5 điểm

Câu 3: 1 điểm – Khoanh ý C

1 điểm

Câu 4: 0,5điểm – Khoanh ý A

0,5 điểm

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: 2 điểm

- Vì nơi đây dân cư đông đúc và người dân có trình độ cao

- Giao thông thuận lợi

- Gần vùng có nhiều lương thực thực phẩm

- Là trung tâm văn hóa khoa học kĩ thuật

- Được nước ngoài đầu tư nhiều.

Mỗi ý 0,4 điểm

* Lưu ý chung: Điểm toàn bài bằng điểm của tất cả các câu cộng lại. Điểm toàn bài là một số nguyên; cách làm tròn như sau:

 • Điểm toàn bài là 6,25 thì cho 6
 • Điểm toàn bài là 6,75 thì cho 7.
 • Điểm toàn bài là 6,50: cho 6 nếu bài làm chữ viết xấu, trình bày bẩn; cho 7,0 nếu bài làm chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ khoa học.

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 1 Số 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

A. năm 1862.

B. năm 1858

C. năm 1859

D. năm 1860

Câu 2: (0,5 điểm) Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?

A. Triều đình nhà Nguyễn.

B. Người nhà ông

C. Dân chúng và nghĩa quân

D. Ông tự phong

Câu 3: (0,5 điểm) Ngày, tháng, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Ngày 3/2/1930

B. Ngày 3/3/1930

C. Ngày 2/3/1930

D. Ngày 2/3/1931

Câu 4: (0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay phải, khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

A. Phan Đình Giót;

B. La Văn Cầu

C. Tô Vĩnh Diện;

D. Bế Văn Đàn.

Câu 5: (1 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: ( không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ………………………………lần nữa.

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định………………………………………”

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng bao nhiêu km2?

A. 330 000 km2

B. 320 000 km2

C. 430 000 km2

D. 340 000 km2

Câu 2: (0,5 điểm) Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:

A. Huế - Đà Nẵng

B. Bắc - Nam (Hà Nội - Thành Phố HCM)

C. Hà Nội - Đà Nẵng

D. Đà Nẵng - Nha Trang

Câu 3: (0,5 điểm) Vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất là:

A. Điều hòa khí hậu

B. Che phủ đất

C. Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ

D. Tất cả ý trên

Câu 4: (0,5 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?

A.Thành phố Hồ Chí Minh;

B. Thành phố Hà Nội;

C. Thành phố Hải Phòng;

D. Thành phố Đà Nẵng

Câu 5: (1 điểm) Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.

A

 

B

a) Dầu mỏ

 

1. Quảng Ninh

b) Sắt

 

2. Hà Tĩnh

c) A-pa-tít

 

3. Lào Cai

d) Than

 

4. Biển đông

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích gì?

Câu 2: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Sử - Địa

A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

1. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

B

0.5đ

C

0.5đ

A

0.5đ

B

0.5đ

Thứ tự các từ cần điền

không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.

(Đúng mỗi ý 0,25 đ )

2. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

A

0.5đ

B

0.5đ

D

0.5đ

A

0.5đ

a - 4 ; b - 2

c - 3 ; d – 1

(Đúng mỗi ý 0,25 đ )

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích gì?

Trả lời: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích là:

- Giải phóng một phần biên giới Việt-Trung.

- Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.

- Khai thông đường liên lạc Quốc tế.

Câu 2: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

Trả lời:

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Trả lời: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế; không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống; làm suy giảm tài nguyên và ô nhiểm môi trường.

Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Trả lời: Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống... có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn.

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 1 Số 3

A. LỊCH SỬ: 5 điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất.

Câu 1. Vì sao vua quan nhà Nguyễn lại không muốn thực hiện những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

A. Họ không hiểu biết về tình hình thế giới bên ngoài

B. Vua quan nhà Nguyễn căm ghét thực dân Pháp nước ta nên không muốn canh tân đất nước học hỏi theo họ.

C. Nếu cải cách thành công, nước ta sẽ đi theo con đường tư bản, như vậy chế độ phong kiến sẽ sụp đổ, điều mà vua Tự Đức không muốn.

D. Những phương pháp cũ của Vua đã đủ để điều khiên quốc gia rồi,

Câu 2. Lý do phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản là:

A. Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

B. Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc.

C. Có một đảng Cộng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mạng thế giới.

D Tất cả các ý trên.

Câu 3: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta đứng trước những khó khăn thử thách nào?

A. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.

B. Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau bao vây và chống phá cách mạng nước ta.

C. Nhân dân ta đã giành được chính quyền nhưng Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân nhiều nước trên thế giới vẫn chưa công nhận chính quyền của nhân dân ta.

D. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng đất không thể cày cấy được.

E. Nạn đói chưa được đẩy lùi, có nguy cơ quay trỏ lại đe dọa đồng bào. Hơn 90 % người dân không biết chữ, ngân sách quốc gia trống rỗng.

F. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Để giải quyết nạn đói, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những biện pháp gì?

A. Kêu gọi nhân dân cả nước lập “Hũ gạo cứu đói”, thực hiện ngày đồng tâm để dành gạo cho dân nghèo.

B. Khi lập hũ gạo cứu đói, Bác Hồ gương mẫu thực hiện cứ 10 ngày thì nhịn ăn một bữa, dành số gạo đó giúp người nghèo.

C. Lãnh đạo nhân dân cướp kho thóc của giặc chia cho dân nghèo.

D. Chia ruộng đất cho dân và kêu gọi đồng bào tích cực thực hiện khẩu hiệu “Không một tấc đất bỏ hoang”, “Tấc đất tấc vàng”

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1. Những biện pháp giải quyết nạn đói của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại kết quả gì?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

B. ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất.

Câu 1. Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Thuộc khu vực nào?

A, Bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Nam Á.

B, Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Đông Nam Á

C, Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á

D, Bán đảo Mã Lai thuộc khu vực Tây Nam Á.

Câu 2. Biển bao bọc phía nào của nước ta :

A, Phía Đông, phía Nam và Tây Nam

B, Phía Đông phía Nam và phía Bắc.

C, Phía Bắc phía Đông và phía Tây

D, Phía Bắc, phía Nam và phía Đông.

Câu 3. Đặc điểm của khí hậu nước ta.

A. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa

B. Nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ, chiều ngang lãnh thổ hẹp và giáp biển Đông rộng lớn, gần trung tâm gió mùa Châu Á.

C. Khí hậu bốn mùa tõ rệt quanh năm mát mẻ không chia theo các mùa gió chính.

D. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt phù hợp với hai mùa gió chính(Gió mùa Đông Băc và gió mùa hạ)

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Nước ta nằm trên bán đảo …………….., thuộc khu vực …………… Đất nước ta gồm phần đất liền có ………………………….và vùng biển rộng lớn thuộc ………..với nhiều đảo và quần đảo.

II. Tự luận:

Câu 1: Theo em, đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động của người dân như thế nào?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 2: Địa phương em đã có những biện pháp nào để giảm tốc độ tăng nhanh dân số?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

I/ Lịch sử

Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu số

Đáp án

Số điểm

1

A,D

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

2

D

0,5 điểm

3

F

0,5 điểm

4

A, B, D

0,5 điểm

Phần tự luận (3 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

- Nạn đói được đẩy lùi

- Nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào chế độ mới.

Câu 2: (1,5 điểm)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc. Từ đây cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo...

II/ Địa lí

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu số

Đáp án

Số điểm

1

C

0,5 điểm

2

A

0,5 điểm

3

A, B, D

1 điểm

Câu 4: (1 điểm)

Nước ta nằm trên bán đảo …………….., thuộc khu vực …………… Đất nước ta gồm phần đất liền có ………………………….và vùng biển rộng lớn thuộc ………..với nhiều đảo và quần đảo.

Đông Dương, Đông Nam Á, Đường bờ biển giống hình chữ S, biển Đông

Phần tự luận

Câu 1: (1 điểm)

Thuận lợi: Khí hậu nóng và mưa nhiều giúp cho cây cối dễ phát triển

Khó khăn: Hàng năm thường hay có bão. lũ lụt gây thiệt hại về người và của cho nhân dân. Mùa khô kéo dài dẫn đến hạn hán, thiếu nước cho đời sống và hoạt động sản xuất.

Câu 2: (1 điểm)

- Vận động mọi người thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình.

- Tuyên truyền vận động người dân sinh com ít để có điều kiện nuôi dạy chăm sóc con tốt hơn và có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 1 Số 4

B. Phần Lịch sử (5 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a/ Biện pháp nào dưới đây đã được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống giặc đói:

A. Lập hũ gạo cứu đói

B. Trồng cây lương thực có năng suất cao.

C. Xin viện trợ nước ngoài.

D. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.

b/ Địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập là:

A. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

B. Bến Nhà Rồng (TP.HCM)

C. Căn cứ địa Việt Bắc

D. Dinh Thống Nhất (TP.HCM)

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

 

a. Tháng 10 – 1947 thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn, chia làm 3 mũi tấn công Việt Bắc.

 

b. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập nhằm tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước.

 

c. Ngày 19 – 8 – 1945 giành chính quyền ở Huế.

 

d. Chiến dịch Biên giới Thu – đông 1947 diễn ra ở Việt Bắc.

Câu 3: Em hãy điền mốc thời gian ở cột A và sự kiện ở cột B tương ứng.

A. Thời gian

B. Sự kiện lịch sử

 

1/9/1858

 

…………………………………………………………………

 

……………………

·

· Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 

19/08/1945

 

………………………………………………………………..

 

……………………

· Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập

Câu 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Thu Đông năm 1947, thực dân Pháp đánh lên ………………………….., hòng tiêu diệt cơ quan………………………của kháng chiến và bộ đội…………….……….. của ta để nhanh chóng…………………………chiến tranh.

Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

B. Phần Địa lý (5 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a) Lúa gạo được trồng chủ yếu ở vùng:

A. Núi và cao nguyên.

B. Đồng bằng.

C. Trung du.

D. Ven biển

b) Nước ta có:

A. 45 dân tộc.

B. 54 dân tộc.

C. 56 dân tộc.

D. 53 dân tộc.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước các ý:

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Những vùng núi cao thường nóng quanh năm.

Gió và mưa thay đổi theo mùa.

Trong một năm có bốn mùa gió chính.

Câu 3: Nối từ cột A với cột B cho phù hợp:

A (Ngành công nghiệp)

 

B (Sản phẩm)

· Cơ khí

 

Các loại vải, quần áo,…

· Dệt, may mặc

 

Gang, thép, đồng, thiếc

· Luyện kim

 

Các loại máy móc

· Hóa chất

 

Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng

Câu 4: Điền từ ngữ thích hợp và chỗ trống:

- Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở……………………………………………….

……………………………………………………………………………………

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở…………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 5: Nêu đặc điểm của nghề thủ công ở nước ta. Hãy kể tên 1 mặt hàng thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

…………………………………………………………

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp - Địa lý lớp 5 

Môn Lịch sử

Câu 1: a – A ; b – A

Câu 2: Đ– S – S – Đ

Câu 3:

A. Thời gian

B. Sự kiện lịch sử

 

1/9/1858

 

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

 

3/2/1930

·

· Đàng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 

19/08/1945

 

Cách mạng tháng tám thành công.

 

2/9/1945

· Bác Hồ đọc Bảng Tuyên ngôn Độc lập

 

Câu 4: Việt Bắc – đầu não – chủ lực – kết thúc.

Câu 5:

 • Khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.

Môn Địa lí

Câu 1: a – B ; b – B

Câu 2: Đ – S –Đ – S

Câu 3:

Đề thi học kì 1 môn Sử Địa lớp 5

Câu 4:

- Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở nông thôn, phần lớn làm nghề nông.

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.

Câu 5: Nghề thủ công ở nước ta chủ yếu dựa vào truyền thống, sự khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có.

Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hóa), lụa Hà Đông (Hà Nội), gốm Bát Tràng (Hà Nội)

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 1 Số 5

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

A. năm 1862.

B. năm 1858

C. năm 1859

D. năm 1860

Câu 2: (0.5 điểm) Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định đã quyết định:

A. Tuân lênh vua giải tán nghĩa bình, đi nhận chức Lãnh Bình ở An Giang.

B. Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp.

C. Ở lại cùng nhân dân chống giặc và được phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.

D. Trương Định về quê ở Quảng Ngãi để xây dựng lượng chống quân xâm lược.

Câu 3: (0.5 điểm) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

A. Ngày 5/6/1911

B. Ngày 6/5/1911

C. Ngày 15/6/1911

D. Ngày 16/5/1911

Câu 4: (0.5 điểm) Sau cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn nào?

A. Giặc đói, giặc ngoại xâm;

B. Giặc dốt, giặc đói.

C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

D. Giặc ngoại xâm, giặc dốt

Câu 5: (1 điểm) Hãy đánh mũi tên nối nhân vật, địa điểm, thời gian lịch sử đúng với tên của chiến dịch.

Đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 5

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng .

Câu 1:(0.5 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

A. Đà Nẵng;

B. Hà Nội;

C. Thành Phố Hồ Chí;

B. Hải Phòng

Câu 2:(0.5 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào?

A. Trung Quốc; Lào; Thái Lan; Cam-pu-chia

B. Trung Quốc; Lào; Cam-pu-chia

C. Thái Lan; Cam-pu-chia; Lào

D. Trung Quốc; Thái Lan; Cam-pu-chia

Câu 3: (0.5 điểm) Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

A. Đường bộ;

B. Đường sắt;

C. Đường thủy;

D. Đường hàng không

Câu 4: (0.5 điểm) Nước ta có:

A. 45 dân tộc

B. 54 dân tộc

C. 55 dân tộc

D. 57 dân tộc

Câu 5: (1 điểm) Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) sao cho phù hợp.

A

 

B

a) Đường bộ

 

1. trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

b) Lúa gạo

 

2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta.

c) Nội thương

 

3. là hoạt động mua bán ở trong nước.

d) Thành phố Hồ chí Minh

 

4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Online

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2: Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp - Địa lý lớp 5

A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

B

0.5đ

C

0.5đ

A

0.5đ

C

0.5đ

Chiến dịch Việt Bắc: Năm 1947 – Bắc Kạn

Chiến dịch Biên giới: Năm 1950 – La Văn Cầu

(Đúng mỗi ý 0,25 đ)

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

C

0.5đ

B

0.5đ

A

0.5đ

B

0.5đ

a - 4 ; b - 2

c - 3 ; d – 1

(Đúng mỗi ý 0,25 đ)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ chính cho cách mạng Việt Nam đó là:

- Phát triển tinh thần yêu nước.

- Đẩy mạnh thi đua

- Chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 2: Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. ”

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

Trả lời:

Nước ta có 54 anh em dân tộc chung sống với nhau. Dân tộc kinh có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở vùng núi và cao nguyên.

Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?

Trả lời: Đặc điểm vùng biển nước ta là: Không bao giờ đóng băng; miền Bắc và miền Trung hay có bão.

Biển có vai trò đối với sản xuất và đời sống: Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên lớn (Cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm ...) và đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát, hấp dẫn.

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 1 Số 6

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 . (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?

A. Phan Bội Châu

B. Quang Trung

C. Trương Định

D. Tôn Thất Thuyết

Câu 2 . (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.

C. Khai thác khoáng sản.

D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 3 . (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt.

Câu 4 . (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ?

II. Địa lí Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 5 . (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?

A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia

B. Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia

C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào

D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6 : (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

A. Trồng lúa

B. Trồng rừng

C. Chăn nuôi

D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Câu 7. (2điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển?

Câu 8. (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào?

Đáp án:

I. Lịch Sử (5 điểm)

Câu 1 : ( 1đ) Ý-D

Câu 2 : 1 điểm. Ý-A

Câu 3 : (2đ)

- Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang,” Tấc đất tấc vàng”. Những đoạn đê vỡ được đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất...

- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động khắp nơi, các lớp học bình dân được mở...

Câu 4 : (1đ)

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

II. Địa Lí (5 điểm)

Câu 5 : (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 6 : (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 7 : (2 điểm)

- Vì vùng đồng bằng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,.....

Câu 6 : (1 điểm )

- Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (1điểm)

(Núi Yên Tử, Đồng Thông, Làng Thổ Hà,…)

Ngoài đề thi môn Sử Địa bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Sử, Địa, Khoa học, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn khác

Đánh giá bài viết
1.448 275.882
9 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nhật Minh
  Nhật Minh

  uk hay ^^ nhung co dap an  sai bn nhe

  Thích Phản hồi 21/12/21
  • Khoa Đào
   Khoa Đào

   Đúng rồi


   Thích Phản hồi 27/12/21
 • Van Anh Pham
  Van Anh Pham

  hay nhưng đáp án sai


  Thích Phản hồi 22/12/21
  • Khoa Đào
   Khoa Đào

   Đúng rồi

   Thích Phản hồi 27/12/21
 • Khoa Đào
  Khoa Đào

  đáp án sai rồi bạn ê 😄

  Thích Phản hồi 27/12/21
 • Nguyễn Đăng Khoa
  Nguyễn Đăng Khoa

  Sai ròi sửa lại đi 

  Thích Phản hồi 08/01/22
  • lê quang nhật
   lê quang nhật

   câu nào sai vậy???

   Thích Phản hồi 05:16 29/12
 • lợn lợn
  lợn lợn

  chỉ mik vs


  Thích Phản hồi 22:03 14/12
 • Nguyễn Mai Trang
  Nguyễn Mai Trang

  Hình như có đáp án sai ròi á app =))

  Thích Phản hồi 19:27 26/12
 • Hải Minh
  Hải Minh

  hình như có đáp án sai thì phải😅

  Thích Phản hồi 12:17 27/12
 • Sái Tuấn
  Sái Tuấn

  ủa câu nào sai vậy mọi người

  Thích Phản hồi 09:08 31/12
 • Mai Bảo Ngọc Nguyễn
  Mai Bảo Ngọc Nguyễn

  đúng rồi

  Thích Phản hồi 18:28 04/01

Đề thi học kì 1 lớp 5

Xem thêm