Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2020 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2020 - 2021 theo Thông tư 22 có đáp án và bảng ma trận chi tiết kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kểt quả cao. Đề thi học kì 1 lớp 5 này cũng là nguồn tài liệu tham khảo giúp các thầy cô có thể ra đề, ôn tập học kì 1 cho các em học sinh.

Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: (Mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: (0.5đ) Để chèn được bảng trong Word, ta phải chèn theo

A. Số bảng

B. Số cột và số hàng

C . Số cột

D. Số đường thẳng

Câu 2: (0.5đ) Dòng lệnh nào sau đây dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản?

A. Table/ Insert/ Table…

B. Insert/ Picture/ From File…

C. Format/ Drop Cap…

D. Insert/ Table/ From File…

Câu 3: (0.5đ) Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng

A. Phím Shift

B. Phím Ctrl

C. Phím Alt

D. Phím Enter

Câu 4: (0.5đ) Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em nháy chuột chọn thẻ Insert và chọn một trong những nút lệnh nào sau đây ?

A. Insert

B. Picture

C. View

D. Design

Câu 5: (0.5đ) Để xem được tệp tin và thư mục trong máy tính em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 6: (0.5đ) Để tạo đường viền cho văn bản, em chọn:

A. Insert

B. Page color

C. Page Borders

D. Save

Câu 7: (0.5đ) Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng

A. Phím Shift

B. Phím Ctrl

C. Phím Alt

D. Phím Enter

Câu 8: (0.5đ) Để căn đều hai bên em chọn nút lệnh nào ?

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 9: (0.5đ) Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm PowerPoint ?

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 10: (0.5đ) Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu ta chọn?

A. Insert/ Picture

B. Insert/ Clip Art

C. Insert/ Sound

D. Insert/ Movie

PHẦN II: (5.0đ) THỰC HÀNH

Câu 1: (4.0 điểm) Nối cột A với B sao cho được câu đúng nghĩa?

A

B

Thân máy tính

Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính

Màn hình máy tính

dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.

Bàn phím máy tính

là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.

Chuột máy tính

là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính

Câu 2. (1.0 điểm) Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Phần I: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

B

D

B

A

C

D

C

D

D

Phần II: Thực hành: 5 điểm

Câu 1: (4.0 điểm) Nối đúng mỗi cột 1 điểm.

- Thân máy tính là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính. (1.0 điểm).

- Màn hình máy tính là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính. (1.0 điểm)

- Bàn phím máy tính Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính. (1.0 điểm).

- Chuột máy tính để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng. (1.0 điểm).

Câu 2: 1.0 Điểm.

- Bước 1 tô đen văn bản.

- Bước 2 Copy ( Ctrl + C).

- Bước 3 Paste ( Ctrl + V ).

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Lập trình logo nâng cao: tìm hiểu và thực hành thủ tục

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Lập trình logo nâng cao: Biến và chương trình con.

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

3. Làm quen với bảng tính: cơ bản về bảng tính, trang trí và chèn đối tượng bảng tính

Số câu

1

1

TH

1

3

Số điểm

0.5

0.5

3.0

0.5

4.5

45%

4. Làm quen với bảng tính: Sử dụng bảng tính, lập công thức đơn giản, sắp xếp và lọc dữ liệu bảng tính.

Số câu

1

1

TH

2

Số điểm

0.5

0.5

3.0

4.0

40%

Tổng

Số câu

2

4

0

1

TH

1

8+TH

Số điểm

1.0

2.0

-

0.5

6.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

10%

20%

0%

0.5%

60%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15')

10

5

50%

Thực hành (20')

1 TH

5

50%

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 - Đề 2

A. LÝ THUYẾT (8 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Em hãy cho biết đâu là tệp? M1

Đề thi học kì 1 Tin học lớp 5

Câu 2: Trong các thao tác dưới đây thao tác nào là đổi tên tệp? M1

a. Nháy chọn Delete

b. Nháy chọn Rename

c. Nháy chọn Copy

d. Cả 3 đều đúng

Câu 3: Nút lệnh nào dùng để sao chép tệp: M1

a. Past

b. Cut

c. Copy

d. New Folder

Câu 4: Ta muốn tải hình ảnh từ internet về máy tính thì ta nháy chuột vào dòng lệnh nào? M1

a. Lưu hình ảnh thành….

b. Sao chép hình ảnh thành….

c. Dán hình ảnh thành…..

d. Đăng hình ảnh thành….

Câu 5: Em hãy cho biết tệp là gì? M2

a. Tệp là một bộ phận của máy tính

b. Tệp là tập tin do chương trình tạo ra

c. Tệp là nơi lưu trữ thông tin trên máy tính

d. Tệp là thư mục do chương trình tạo ra

Câu 6: Các bước sau đây, bước nào dùng để xoay hình: M1

a. Nháy chọn Rotate

b. Nháy chọn Select

c. Nháy chọn Picture

d. Nháy chọn Insert

Câu 7: Điền chức năng của các công cụ trong thẻ View: M2

a: Ruler: ……………………………………..

b: Status bar: ……………………………………

c: Gidliner: ………………………………….

Câu 8: Để thay đổi độ dày, màu cho đường viền tranh ảnh ta nháy chuột vào: M1

a. Format chọn Shape Fill

b. Format chọn Wrap Text

c. Format chọn Shape Outline

d. Tất cả đều sai.

Câu 9: Nối cột A với cột B sao cho đúng ? M2

Đề thi học kì 1 Tin học lớp 5

Câu 10: Điền vào chỗ chấm sao cho đúng: M2

a. Uoongs nuocws nhows nguoonf => …………………………………………….

b. Nguoi72 trong mot65 nuoc71 phai3 thuong7 nhau cung2

=> ………………………………………………………………………………………

Câu 11: Để in hình ảnh hoặc văn bản ta nhấn tổ hợp phím nào? M2

a. Shift + P

b. Alt + P

c. Tab + P

d. Ctrl + P

Câu 12: Bước nào sau đây là sao chép màu: M1

a. Nháy chọn Save để lưu hình vẽ

b. Di chuyển công cụ đến màu cần lấy, nháy chuột chọn màu.

c. Nháy chọn Open để mở hình vẽ.

d. Tất cả đều đúng.

II. TỰ LUẬN: (2 điểm)

Em hãy nêu các bước thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. (2 điểm). M2

B1:....................................................................................................................................

B2:....................................................................................................................................

B3:....................................................................................................................................

B4:....................................................................................................................................

B5:....................................................................................................................................

B. THỰC HÀNH: (2 điểm) M4

Câu 1: (1 điểm) Dùng các công cụ đã học, em hãy vẽ và tô màu hình dưới đây (có thể sáng tạo thêm)?

Đề thi học kì 1 Tin học lớp 5

Câu 2: (1 điểm) M4

Khởi động phần mềm Word soạn bài thơ sau và làm theo yêu cầu bên dưới:

Thu Điếu

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo

Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt

Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được

Cá đâu đớp động dưới chân bèo

Yêu cầu:

  • Toàn bộ bài thơ căn lề giữa.
  • Cỡ chữ 14, tên bài thơ in đậm, Font chữ Time New Roman.
  • Chèn hình ảnh và làm theo mẫu trên (Có thể sáng tạo thêm).

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM (6 Điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

8

11

12

Đáp án

D

B

C

A

B

A

C

D

B

Câu 7: Điền chức năng của các công cụ trong thẻ View: M2

a. Ruler: Hiển thị thước đo trên trang vẽ

b. Status bar: Hiển thị thông tin hình vẽ, trang vẽ.

c. Gidliner: Hiển thị lưới trên trang vẽ

Câu 9: Nối cột A với cột B sao cho đúng

Đề thi học kì 1 Tin học lớp 5

Câu 10: Điền vào chỗ chấm sao cho đúng: M2

a. Uoongs nuocws nhows nguoonf => Uống nước nhớ nguồn

b. Nguoi72 trong mot65 nuoc71 phai3 thuong7 nhau cung2

=> Người trong một nước phải thương nhau cùng

II. TỰ LUẬN: (2 điểm)

Em hãy nêu các bước thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. M3 (2 điểm).

Bước 1: Nháy chuột vào hình

Bước 2: Trong thẻ Format, chọn Shape outline.

Bước 3: Nháy chọn màu trong bảng màu

Bước 4: Nháy chọn Weight, rồi chọn độ dày.

Bước 5: Nháy chọn Dashes rồi chọn kiểu đường viền.

B. THỰC HÀNH: (2 điểm)

+ Phần mềm Paint: (1 điểm)

- Vẽ đẹp, đúng mẫu hoặc sáng tạo nhưng không lạc đề, sạch.

+ Phần mềm Word: (1 điểm)

- Trình bày văn bản đúng yêu cầu.

- Hình ảnh đẹp mắt phù hợp với bài.

- Chỉnh sửa hình ảnh đúng yêu cầu đề bài

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 của chúng tôi. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
245 27.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm