Đề thi giữa kì 2 lớp 12

Ngoài đề thi học kì 2 lớp 12, VnDoc còn đăng tải các đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Văn, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Vật lý, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn hóa học, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn sinh học, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn địa lý, đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn lịch sử để các bạn tham khảo

Tổng hợp đề thi lớp 12 giữa kì 2 chọn lọc qua các năm

Môn Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. HCM

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Môn Ngữ văn

Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Ngữ văn năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 Sở GD&ĐT Thành phố Cần Thơ năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lê Hoàn, Hà Nam năm học 2016 - 2017

Môn Sinh học

Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Môn Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn tiếng Anh năm học 2018-2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án

Môn GDCD

Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Môn Địa lí 

Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, Nghệ An năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa kì 2 lớp 12