Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017. Tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 12 củng cố kiến thức môn Sinh học đã được học trong nửa đầu học kì 2, nâng cao kĩ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao nhất.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THCS&THPT Đa Kia, Bình Phước năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017 Online

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II - KHỐI 12
Môn: sinh hoc
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)

Câu 1: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể

A. Đột biến điểm B. Đột biến tự đa bội
C. Đột biến dị đa bội D. Đột biến lệch bội

Câu 2: Giá trị thích nghi của đột biến thay đổi tùy thuộc vào

A. Tổ hợp gen và môi trường B. Tổ hợp gen và loại đột biến
C. Môi trường và loại đột biến D. Loại đột biến

Câu 3: Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành

A. Loài mới B. Cá thể mới C. Họ mới D. Bộ mới

Câu 4: Cho các nhân tố sau:

(1) Biến động di truyền

(2) Đột biến

(3) Giao phối không ngẫu nhiên

(4) Giao phối ngẫu nhiên

Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:

A. 1, 2 B. 1, 4 C. 1, 3 D. 2, 4

Câu 5: Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là:

A. quần xã B. mọi cấp độ C. quần thể D. cá thể

Câu 6: Chu kì bán rã của 14C và 238U là:

A. 5.730 năm và 4,5 tỉ năm B. 5.730 năm và 4,5 triệu năm
C. 570 năm và 4,5 triệu năm D. 570 năm và 4,5 tỉ năm

Câu 7: Trong các bằng chứng tiến hóa:

(I). bằng chứng phôi sinh học so sánh

(II). Bằng chứng giải phẫu học so sánh

(III). Bằng chứng hóa thạch

(IV). Bằng chứng tế bào học

(V). bằng chứng sinh học phân tử

Bằng chứng nào không xếp chung nhóm với các bằng chứng còn lại?

A. (I) B. (III) C. (V) D. (IV) và (V)

Câu 8: Vai trò của biến động di truyền trong tiến hoá nhỏ là :

A. làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đôt ngột.
B. thúc đẩy sự cách li di truyền.
C. tạo ra loài mới một cách nhanh chóng.
D. làm cho tần số tương đối của các alen thay đổi theo hướng xác định.

Câu 9: Cho các nhân tố sau:

(1) Giao phối không ngẫu nhiên

(2) Chọn lọc tự nhiên

(3) Đột biến gen

(4) Giao phối ngẫu nhiên

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là:

A. 1 và 4 B. 2 và 4 C. 3 và 4 D. 2 và 3

Câu 10: Theo Đacuyn, nhân tố chính dẫn đến tạo ra các loài sinh vật mới trong tự nhiên là:

A. Chọn lọc nhân tạo B. Chọn lọc tự nhiên
C. Biến dị cá thể D. Sự thay đổi các điều kiện sống

Câu 11: Loài người hình thành vào kỉ

A. đệ tứ B. đệ tam C. jura D. tam điệp

Câu 12: Đặc điểm chung của đại Thái cổ và đại Cổ sinh là:

A. Sự sống còn tập trung dưới nước. B. Hình thành sinh quyển.
C. Có giun và thân mền trong giới động vật. D. Có quá trình phân bố lại địa dương.

Câu 13: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số tương đối các alen thuộc một gen của cả hai quần thể là:

A. đột biến B. biến động di truyền
C. di nhập gen D. chọn lọc tự nhiên

Câu 14: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là:

A. Chọn lọc chống lại alen lặn B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp
C. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp D. Chọn lọc chống lại alen trội

Câu 15: Cho các nội dung:

1. Yếu tố ngẫu nhiên chỉ là nhân tố tiến hóa khi kích thước quần thể có kích thước nhỏ.

2. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành loài.

3. Yếu tố ngẫu nhiên làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

4. Yếu tố ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số các alen quy định tính trạng có lợi

5. Quần thể có kích thước càng lớn, thì ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên càng mạnh mẽ.

Có bao nhiêu nội dung nói đúng về yếu tố ngẫu nhiên?

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 16: bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

A. ARN có khả năng tự nhân đôi mà không cần enzyme (protein)
B. ADN có thành phần nucleotit với đường C5H10O5
C. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử gồm nhiều đơn phân
D. ARN có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN

Câu 17: Trôi dạt lục địa là hiện tượng

A. tách ra của các lục địa dẫn đến sự biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và sinh vật.
B. di chuyển của các lục địa, lúc tách ra lúc thì liên kết lại.
C. liên kết của các lục địa tạo thành siêu lục địa Pangaea.
D. di chuyển của các phiến kiến tạo do sự chuyển động của các lớp dung nham nóng chảy.

Câu 18: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hoá nhỏ:

A. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hoá trên loài.
B. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể.
C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể).
D. Là quá trình hình thành loài mới.

Câu 19: Sự phát triển của sinh giới lần lượt trải qua các đại địa chất nào?

A. Nguyên sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh
B. Thái cổ → Cổ sinh → Nguyên sinh → Trung sinh → Tân sinh
C. Cổ sinh → Thái cổ → Nguyên sinh → Trung sinh → Tân sinh
D. Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh

Câu 20: Theo quan niệm hiện đại ,chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên

A. nhiễm sắc thể B. kiểu gen C. alen D. kiểu hình

Câu 21: Ở thực vật quá trình hình thành loài diễn ra nhanh nhất trong trường hợp:

A.Cách ly địa lý. B. Cách ly tập tính.
C. Cách ly sinh thái. D. Lai xa và đa bội hóa.

Câu 22: Trong tiến hóa các cơ tương đồng có ý nghĩa phản ánh

A. Sự tiến hóa đồng qui B. Sự tiến hóa phân ly
C. Sự tiến hóa song hành D. Nguồn gốc chung

Câu 23: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hóa đồng quy (tương tự)?

A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy
B. Cánh con dơi và cánh tay người
C. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá
D. Gai cây xương rồng là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân

Câu 24: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.
B. Di - nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quần thể.
C. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng.
D. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 25: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở

A. kỉ Đêvôn. B. kỉ Cambri. C. Kỉ Jura D. kỉ Pecmi.

Câu 26: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?

A. Giao phối ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Đột biến.

Câu 27: Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là:

A. Homo erectus B. Homo Neanderthalensis
C. Homo habilis D. Homo sapiens

Câu 28: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.

(3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

Câu 29: Sự lên cạn của cây có mạch và động vật diễn ra vào kì nào của đại Cổ sinh?

A. Cambri B. Silua C. Đevôn D. Than đá

Câu 30: Loài lúa mì Tritium aestivum 6n = 42 được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa, sơ đồ giải thích nào về quá trình hình thành loài lúa mì trên là hợp lý?

A. Lúa mì (2n = 14) x cỏ dại (2n = 14) → F1, F1 đa bội hóa x cỏ dại → F2, F2 đa bội hóa → lúa mì (6n = 42)
B. Lúa mì (2n = 14) x cỏ dại (2n = 14) → F1, F1 đa bội hóa x cỏ dại → tứ bội → lúa mì (6n = 42)
C. Lúa mì (2n = 14) x cỏ dại (2n = 14) → F1, F1 x cỏ dại → F2, F2 đa bội hóa → lúa mì (6n = 42)
D. Lúa mì (2n = 28) x cỏ dại (2n = 14) → F1, F1 đa bội → lúa mì (6n = 42)

Câu 31: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.

(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 32: Các yếu tố được đánh số thứ tự sau:

1. môi trường cạn 2. môi trường nước

3. sống tự dưỡng 4. sống dị dưỡng

5. sống kỵ khí 6. sống hiếu khí

Sinh vật đầu tiên xuất hiện ở môi trường nào? Phương thức sống như thế nào?

A. 1, 3, 5 B. 1, 4, 6 C. 2, 4, 5 D. 2, 3, 5

Câu 33: Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến (quá trình đột biến) có vai trò cung cấp :

A. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên.
B. các biến dị tổ hợp, làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.
C. các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.
D. các alen mới, làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp.

Câu 34: Trong các dạng vượn người ngày nay, dạng nào có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?

A. Vượn B. Tinh tinh
C. Khỉ đột (Gorrila) D. Đười ươi

Câu 35: Cách li trước hợp tử là:

A. Trở ngại, ngăn cản con lai phát triển B. Trở ngại, ngăn cản sự giao phối
C. Trở ngại, ngăn cản can lai hửu thụ D. Trở ngại, ngăn cản sự tạo thành hợp tử

Câu 36: Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng:

A. cách li sinh thái B. cách li sinh sản
C. cách li tập tính D. cách li địa lí

Câu 37: Hạt phấn của hoa mướp rơi lên đầu nhụy của hoa bí, sau đó hạt phấn nảy mầm thành ống phấn nhưng độ dài ống phấn ngắn hơn vòi nhụy của bí nên giao tử đực của mướp không tới được noãn của hoa bí để thụ tinh. Đây là loại cách li nào?

A.Cách li cơ học. B. Cách li sinh thái.
C. Cách li tập tính. D. Cách li không gian.

Câu 38: Tiến hoá tiền sinh học là quá trình:

A. Hình thành các hợp chất hữu cơ như: rượu, anđêhit, xêton.
B. Hình thành các hợp chất như axit amin, axit nuclêic.
C. Hình thành tế bào sinh vật nhân sơ tổ tiên (procaryote)
D. Hình thành các pôlipeptit từ các axit amin.

Câu 39: yếu tố quyết định sự sống có thể chuyển từ nước lên cạn là :

A. các hoạt động núi lửa và sấm sét đã giảm.
B. sự quang hợp của thực vật tạo ra oxy phân tử từ đó hình thành tầng ôzôn.
C. sự tập trung nhiều di vật hữu cơ trên đất liền
D. mặt đất được nâng lên, biển bị thu hẹp.

Câu 40: Quần đảo là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì:

A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau.
B. rất dễ xảy ra hiện tượng du nhập gen.
C. giữa các đảo có sự cách li địa lý tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.
D. chịu ảnh hướng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12

1. A

2. A

3. A

4. C

5. D

6. A

7. B

8. A

9. D

10. B

11. A

12. A

13. C

14. D

15. B

16. A

17. D

18. C

19. D

20. D

21. D

22. B

23. D

24. D

25. C

26. B

27. C

28. B

29. B

30. A

31. C

32. C

33. D

34. B

35. B

36. C

37. A

38. C

39. B

40. C

Đánh giá bài viết
5 1.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm