Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. HCM

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. HCM, đề thi gồm với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 60 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12

Chi tiết Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x - 3y + z - 6 = 0 cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C. Lúc đó thể tích V của khối tứ diện OABC là?

A. 6.

B. 3.

C. 12.

D. 18.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S ): x2 + y2 + z2 - 4x - 2y + 4z = 0 và mặt phẳng (P) : x + 2y - 2z +1= 0. Gọi (Q) là mặt phẳng song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Phương trình của mặt phẳng (Q) là?

A. (Q) : x + 2y - 2z -17 = 0

B. (Q) : 2x + 2y - 2z +19 = 0

C. (Q) : x + 2y - 2z -35 = 0

D.(Q) : x + 2y - 2z +1= 0

Câu 3. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường y = 1/x, y = 0, x = 1, x = 5. Đường thẳng x = k, (1< k < 5) chia

(H) thành hai phần có diện tích là S1 và S2 (hình vẽ bên).

Chi tiết Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12

Giá trị k để S1 = 2S2

A. k = 5.

C. k = 3 5.

B. k = ln5.

D. k = \sqrt[3]{25}

Câu 4. Cho tam giác ABC với A (2; 4; -3), B (-1; 3; -2), C (4; -2; 3). Tọa độ trọng tâm G của DABC là?

Chi tiết Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12

Câu 5. Hình phẳng giới hạn bởi Parabol (P) : y = x2 - x - 6 và trục Ox có diện tích bằng?

Chi tiết Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Ngữ văn lớp 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm