Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường Thạch Thành 1 - Thanh Hóa (Lần 2)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường Thạch Thành 1 - Thanh Hóa (Lần 2), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 12

Chi tiết Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Dựng mặt phẳng (P) cách đều năm điểm A, B, C, D và S. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng (P) như vậy.

A. 1 mặt phẳng

B. 4 mặt phẳng

C. 5 mặt phẳng

D. 2 mặt phẳng.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số y = Ιsin x - xΙ - Ιsin x + xΙ là hàm số lẻ.

B. Hàm số y = sinx + 2 là hàm số không chẵn, không lẻ.

C. Hàm số y = sinx/x là hàm số chẵn.

D. Hàm số y = x2 + cos x là hàm số chẵn.

d

A. 4

B. 4/3

C. 3/4

D. - 3/4

Câu 4. Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây.

Đề KSCL môn Toán 12 có đáp án

A. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.

B. Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh.

C. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.

D. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường Thạch Thành 1 - Thanh Hóa (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm