Giải bài tập Toán 12

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán 12 | Để học tốt Toán 12

Ngoài Soạn văn 12, VnDoc còn có Giải bài tập lớp 12 môn Toán. Lời giải hay cho bài tập các môn trong sách giáo khoa lớp 12 giống như một cuốn sách giải hay sẽ giúp các em học sinh có lời giải hay cho những bài tập toán lớp 12.

PHẦN GIẢI TÍCH - TOÁN 12

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài ôn tập chương I

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1: Lũy thừa

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài ôn tập chương II

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 2: Tích phân

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập chương 3 Giải tích 12

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 1: Số phức

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3: Phép chia số phức

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương 4 Giải tích 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 12

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2: Mặt cầu

Ôn tập chương 2 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12