Mở bài lớp 12 hay

Mẫu mở bài hay

Các đoạn mở bài, kết bài hay cho các tác phẩm lớp 12 sẽ giúp các em học sinh viết văn hay hơn. Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm các chuyên mục sau để học tốt hơn môn Ngữ Văn 12: