Giải SBT Sinh 12

Chuyên mục giải sách bài tập sinh 12 bao gồm các hướng dẫn, giải thích cách làm bài tập trong sách bài tập sinh học 12. Với những lời giải hay, chi tiết, VnDoc hy vọng sẽ giúp các bạn biết cách giải SBT sinh 12 cũng như học tốt môn học này.

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chương 3: Di truyền học quần thể

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Chương 5: Di truyền học người

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Chương 2: Quần xã sinh vật

Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường